Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Blog

Artroskopia / cena

Cena artroskopie sa odvíja v prvom rade od toho, či ide o zdravotný výkon plne alebo čiastočne hradený zo zdravotného poistenia alebo nie a či vám bude poskytnutá štandardná alebo nadštandardná zdravotnú starostlivosť (napr. použitie materiálov alebo pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej zdravotnej starostlivosti), resp. nadštandardné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. nadštandardná izba).

Ako prebieha artroskopia

Artroskopia je moderná vyšetrovacia a liečebná metóda poranení a ochorení končatinových kĺbov. Výhodami artroskopie sú malá operačná ranka, presné prehliadnutie kĺbu, rýchlejšie hojenie a rehabilitácia,  menšie riziko infekcie, menšia pooperačná bolesť, a rýchle zotavenie pacienta po operácii.

Kedy na súkromnej ortopedickej klinike neplatíte

Väčšina súkromných ortopedických kliník má uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami. To znamená, že za to, čo vám bezplatne poskytnú v štátnych nemocniciach, nezaplatíte nič ani v súkromných centrách a klinikách.

Laserová operácia astigmatizmu / cena

Operácia astigmatizmu laserom sa hodnotí ako kozmetický zákrok, zdravotné poisťovne tento typ operácie nehradia. Niektoré poisťovne preplácajú časť operácie jedného oka v prípade, že sa jedná o anizometropiu / rozdiel medzi dioptriami jedného a druhého oka je viac ako 3,5 dioptrie.

Laserová operácia presbyopie / cena

Presbyopia je tzv. starecká ďalekozrakosť. Pri presbyopii očná šošovka stráca pružnosť, starnúce oko stráca schopnosť zaostrenia.

Laserová operácia ďalekozrakosti / cena

Operácia ďalekozrakosti laserom sa hodnotí ako kozmetický zákrok, zdravotné poisťovne tento typ operácie nehradia. Niektoré poisťovne hradia časť operácie jedného oka ak je rozdiel medzi dioptriami jedného a druhého oka viac ako 3,5 dioptrie (anizometropia).

Laserová operácia krátkozrakosti / cena

Laserová operácia krátkozrakosti sa hodnotí ako kozmetický zákrok, zdravotné poisťovne tento typ operácie nehradia. Niektoré poisťovne preplácajú časť operácie jedného oka v prípade, že pacient má rozdiel medzi dioptriami jedného a druhého oka viac ako 3,5 dioptrie (anizometropia).

Ako prebieha laserová operácia očí

Rozhodnutie absolvovať laserovú operáciu očí nie je ľahké. Aby ste ho mohli urobiť, potrebujete dostatok zrozumiteľných informácií o svojej chybe oka a o ponúkaných metódach ich odstránenia.

Kedy na súkromnej očnej klinike neplatíte

Väčšina súkromných očných kliník má uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami. To znamená, že za to, čo vám bezplatne poskytnú v štátnych nemocniciach, nezaplatíte nič ani na súkromných očných klinikách.

Navštívili sme za vás: EXCIMER – očné laserové centrum v Bratislave

Ako sme napísali v úvodnom blogu tejto série, z pochopiteľných dôvodov nemôžeme na vlastnej koži vyskúšať všetky operačné zákroky, ktoré slovenské kliniky jednodňovej chirurgie ponúkajú. Postupne ich však navštevujeme, všímame si všetko, čo by vám mohlo pomôcť vybrať si tú správnu kliniku pre vás.

Kedy na súkromnej klinike neplatíte

Väčšina súkromných kliník má uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami. To znamená, že za to, čo vám bezplatne poskytnú v štátnych nemocniciach, nezaplatíte nič ani v súkromných centrách a klinikách.

Jednodňová chirurgia

Jednodňová chirurgia je pre pacienta výhodná  alternatívna klasickej operácie bez potreby hospitalizácie. Vo všeobecnosti  ide  o vykonávanie plánovaných operačných zákrokov tak, že pacient je do zdravotníckeho zariadenia prijatý v deň operácie a niekoľko hodín po nej je zo zdravotníckeho zariadenia prepustený domov.

Navštívili sme za vás: Najlepšie slovenské kliniky jednodňovej chirurgie

Na začiatku bola myšlienka zoradiť najlepšie slovenské kliniky jednodňovej chirurgie na jednom mieste. Vlastne nie. Na začiatku bol zdravotný problém. Lieky, obklady ani rehabilitácia nepomáhali, bolo treba sa rozhodnúť. Chirurgický zákrok, áno či nie? Bude treba ležať v nemocnici? Existuje spôsob, ako sa pobytu v nemocnici vyhnúť?

Navštívili sme za vás: SPORTCLINIC – ortopedickú kliniku v Bratislave

Sportclinic je privátna špecializovaná klinika zameraná na diagnostiku a liečbu poranení a ochorení kĺbov. Verejnosti je známa aj vďaka špičkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje našim vrcholovým hokejistom. Je partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Cestujete do zahraničia? V závislosti od destinácie do ktorej cestujete, môžete prísť do kontaktu s ochoreniami, ktoré sú na Slovensku veľmi zriedkavé. Očkovanie môže pred nimi ochrániť nielen vás, ale aj vašu rodinu a priateľov. Niektoré očkovania môžu byť v niektorých krajinách do ktorých plánujete cestovať povinné (žltá zimnica).

Kam na pohotovosť od 1.júla 2018

Pohotovosťou sa hovorovo označuje najmä ambulantná pohotovostná služba. Do 1.7. 2018 bola táto služba nazývaná  lekárska služba prvej pomoci – LSPP. Od 1.7.2018 sú ambulancie LSPP nahradené ambulantnou pohotovostnou službou (APS).

Úzkostlivá ochrana deťom neprospieva

Aj počas prebúdzajúcej sa jari ohrozujú obranyschopnosť detí prekurované byty, školy i škôlky, nedostatok pobytu na čerstvom vzduchu, či prílišné obliekanie znižuje tak obranyschopnosť detského organizmu.

Nebojme sa vody

Plávanie v krytých či otvorených bazénoch patrí k odporúčanému a prospešnému pohybu pre ľudí každého veku. Mnohé ženy sa však plaveckým i wellness bazénom a tiež letným verejným kúpaliskám vyhýbajú.

PET CT vyšetrenie

Pozitrónová emisná tomografia PET/CT je lekárske vyšetrenie z odboru nukleárnej medicíny (lekársky odbor, ktorý využíva rádionuklidy (rádioizotopy) na diagnostiku a liečbu ochorení), ktoré sa v klinickej medicíne používa od deväťdesiatych rokov. Toto vyšetrenie zobrazuje ľudské tkanivá na základe ich rozdielneho metabolizmu.

Zoznam nemocníc

Fakultné a univerzitné nemocnice

Dispenzarizácia v očnej ambulancii

Dispenzarizácia v očnej ambulancii je pravidelné dlhodobé sledovanie pacientov s chronickými chorobami oka alebo anomáliami s možnosťou progresie. Pravidelnými kontrolami je možné predísť zhoršeniu stavu alebo ochorenie stabilizovať, či vyliečiť.

Operácia kŕčových žíl – cena

Cena operácie kŕčových žíl závisí od spôsobu jej prevedenia, pracoviska pre ktoré sa rozhodnete a jeho prístrojového a personálneho vybavenia.  Pred každou operáciou by ste mali absolvovať konzultáciu/predoperačné vyšetrenie, kde by mal skúsený cievny chirurg posúdiť váš zdravotný stav, aké problémy vám kŕčové žily spôsobujú, vyšetriť váš žilový systém a mieru jeho poškodenia. Najkvalitnejším vyšetrením je ultrazvuk.

Rádiofrekvenčná ablácia žilových kmeňov (VNUS)

Rádiofrekvenčná ablácia žilových kmeňov patrí k najmodernejším a najšetrnejším metódam liečby kŕčových žíl (varixov).

Operácia kŕčových žíl laserom

Laserová operácia kŕčových žíl je moderná ambulantná miniinvazívna metóda vhodná na aj relatívne rozsiahle varixy. Pred operáciou kŕčových žíl laserom sa vyžaduje kvalitné predoperačné sonografické vyšetrenie. Operácia sa vykonáva v lokálnej anestézii. Jedná sa o veľmi šetrný postup v porovnaní s klasickou chirurgickou operáciou.

Liečba kŕčových žíl

Konzervatívna  liečba kŕčových žíl spočíva hlavne v úprave životosprávy, zvýšení fyzickej aktivity (turistika, beh, plávanie, bicyklovanie a pod.), užívaní liekov (venofarmák). Dôležitá je tlaková liečba sťahovacími (kompresívnymi) pančuchami.

Kŕčové žily – druhy a príznaky

Podstatou chronickej žilovej nedostatočnosti, ktorej jednou formou sú kŕčové žily (varixy) je oslabenie žilovej steny. Žila sa dobre nevyprázdňuje, hromadí sa v nej krv, a tak sa rozšíri. Kŕčové žily sú spôsobené poruchou cesty krvi späť ku srdcu, kedy v dôsledku gravitácie choré žily nedokážu zabrániť spätnému toku.

Poplatky v kúpeľoch

V kúpeľoch zaplatíte: 1,70 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku (ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky) pri indikáciách zaradených v skupine A

Poplatky za dopravu

Poplatky za dopravu, ktoré zaplatíte: 0,10 eura za jeden kilometer jazdy za poskytovanie dopravy

Poplatky na pohotovosti

Poplatky na pohotovosti - APS (predtým LSPP) zaplatíte: 2 eurá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby (do nemocnice) je výška poplatku 0 eur

Poplatky u lekára

Poplatky u lekára a ich výšku stanovuje lekár. Cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste a na doklade o zaplatení poplatku u lekára musí presne špecifikovať, o ktorý poplatok z cenníka ide. Cenníky kontroluje príslušný VÚC.

Strata zdravotnej karty

Ak všeobecný lekár vydal zdravotnú kartu (zdravotnú dokumentáciu) pacientovi a dôjde k strate zdravotnej karty, zodpovednosť nesie všeobecný lekár.

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie adresuje váš nový všeobecný lekár, s ktorým ste uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vášmu pôvodnému všeobecnému lekárovi, s ktorým ste ukončili zmluvný vzťah.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Robiť výpis zo zdravotnej dokumentácie a nahliadať do nej sú oprávnení: pacient, jeho zákonný zástupca, manžel, manželka, po smrti pacienta dieťa, rodič alebo ich zákonný zástupca (ak takáto osoba nie je, plnoletá osoba, ktorá s pacientom žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba, alebo ich zákonný zástupca), osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva vyššie uvedenými oprávnenými osobami (len rozsahu uvedenom v plnomocenstve)

Zdravotná karta – zápis/oprava

Zdravotná karta (alebo aj zdravotná dokumentácia) je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Zdravotnú kartu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Dočasná práceneschopnosť – PN

Dočasnú pracovnú neschopnosť/PN posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár - všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (nemocnice)

Lekársky predpis

Lekársky predpis (recept) obsahuje informácie o pacientovi, ošetrujúcom lekárovi a o predpisovanom lieku – názov, počet balení, spôsob dávkovania. Predpísaný počet balení lieku nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov, ak pacient predpísaný liek pravidelne užíva, alebo na liečbu pacienta v trvaní jedného mesiaca, ak liek sa predpisuje prvý raz.

Zmena gynekológa

Pri zmene gynekológa sa postupuje podobne ako pri zmene všeobecného lekára. Gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť sa od inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti odlišuje, keďže do gynekologickej ambulancie chodíte pravidelne, nielen pri zdravotnom probléme, ale aj na preventívne prehliadky.

Zmena zubára

Pri zmene zubára/stomatológa treba postupovať rovnako ako pri zmene všeobecného lekára. Stomatologická ambulantná zdravotná starostlivosť sa od inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti odlišuje, keďže do stomatologickej ambulancie chodíte pravidelne, nielen pri zdravotnom probléme, ale aj na preventívne prehliadky.

Zmena všeobecného lekára

Zmenu všeobecného lekára alebo pediatra môžete urobiť spravidla každých 6 mesiacov. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje lekár na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

Zoznam vecí do pôrodnice

Pred pôrodom by ste si mali pripraviť nasledujúci zoznam vecí do pôrodnice:

Pôrodnice

Pri výbere pôrodnice má tehotná žena slobodnú voľbu, pôrodnice nemajú žiadnu rajonizáciu. Vzdialenosť od vášho bydliska je však jednou z vecí, ktoré by ste pri výbere pôrodnice mali zvážiť rovnako ako:

Centrá pre liečbu drogových závislostí

Centrá pre liečbu drogových závislostí sú špecializované zdravotnícke inštitúcie určené na prevenciu, diagnostiku, liečbu a následnú starostlivosť poskytovanú občanom v súvislosti s problémami vznikajúcimi pri užívaní psychoaktívnych látok.

Psychiatrické nemocnice

Na liečbu v psychiatrickej nemocnici na vlastnú žiadosť nepotrebujete odporučenie od lekára. Spravidla sa však pacient prijíma do psychiatrickej nemocnice na hospitalizáciu na odporučenie ambulantného psychiatra alebo všeobecného lekára. Nemocnicu si môžete vybrať podľa vlastného uváženia, je jedno, z ktorého regiónu pochádzate.

Onkologické ústavy

Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave a Východoslovenský onkologický ústav a. s. v Košiciach sú špecializované nemocnice zamerané na poskytovanie komplexnej zdravotnej onkologickej starostlivosti.

Kardiocentrá

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH), Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici (SÚSCH) a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach (VÚSCH) sú tri špecializované nemocnice (kardiocentrá) poskytujúce komplexnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami.

Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba je služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje plánované prevozy pacientov, ktorí nie sú v ohrození života. Prepravuje osoby a sprievodcov osôb v ústavnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Poplatky v nemocnici

V nemocniciach je poskytovaná aj ambulantná zdravotná starostlivosť (všeobecná aj špecializovaná). Pravidlá úhrady zo strany pacienta sú v nemocničných ambulanciách rovnaké, ako v iných ambulanciách.

Prepustenie pacienta z nemocnice

Pri prepustení z nemocnice by vás mal ošetrujúci lekár poučiť o ďalšom liečebnom režime, poskytnúť vám potrebné lieky na tri dni a vyhotoviť lekársku prepúšťaciu správu pre vášho všeobecného lekára a lekára, na základe odporúčania ktorého došlo k prijatiu do nemocnice.

Strava v nemocnici

Liečebná výživa je súčasťou liečebného procesu. Pacientovu diétu pri príjme na oddelenie určí ošetrujúci lekár a mení ju podľa potrieb. Jedálne lístky vyhotovujú pracovníci oddelenia liečebnej výživy a stravovania danej nemocnice s príslušným vzdelaním v oblasti fyziologickej a klinickej výživy (asistenti výživy, asistenti výživy - špecialisti a vedúci asistent výživy).

Hospitalizácia

Ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín alebo, rozhodnutia súdu alebo, žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné