Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Zdravotné poistenie v zahraničí

Poistenie v zahraničí – najčastejšie situácie

Ak vycestujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia, výskumnej práce, stáže alebo odbornej prípravy, musíte mať v hostiteľskej krajine komplexné zdravotné poistenie. Ak nie ste zamestnaný a spĺňate príslušné požiadavky, môžete použiť európsky preukaz zdravotného poistenia, ak ste v hostiteľskej krajine zamestnaný, budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia.

Plánovaná liečba v cudzine mimo EÚ

Zdravotná poisťovňa schvaľuje úhradu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ pre riadne platiacich poistencov s bydliskom v SR v ojedinelých prípadoch, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať a liečiť v SR a ani v členských štátoch EÚ. Postup je rovnaký ako pri schvaľovaní liečby v EÚ.

Plánovaná liečba v cudzine v EÚ

Zdravotná starostlivosť v cudzine, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne je definovaná vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z. z..

Európsky preukaz zdravotného poistenia

EPZP – Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje klienta slovenskej zdravotnej poisťovne čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebnou počas pobytu na území iného členského štátu EÚ a to v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v danom štáte.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné