Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Práva pacienta

Práva pacienta v medzinárodných dokumentoch

Práva pacientov sa odvíjajú priamo od Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej Valným zhromaždením Spojených národov v roku 1948. V roku 1984 bola Európskym parlamentom prijatá ako rezolúcia Európska charta práv pacientov. Obsah Charty je vyjadrený v štrnástich zakotvených právach pacienta, a to v práve na prevenciu, na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, vyjadriť súhlas, […]

Charta práv pacientov v SR

Charta práv pacientov v Slovenskej republike Na základe Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Európskej charty práv pacientov, Ústavy Slovenskej republiky a platných právnych predpisov Slovenskej republiky bola uznesením číslo 326 z 11. apríla 2001 prijatá vládou Slovenskej republiky Charta práv pacientov v Slovenskej republike. Tento dokument v podstate predstavuje výber najdôležitejších práv pacienta podľa právnych predpisov […]

Legislatívna úprava v SR

Práva pacienta v SR sú upravené v nasledujúcich právnych predpisoch: Zákon č. 138/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Zákon č. […]

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné