Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Kúpele na Slovensku – zoznam

Všetky informácie o kúpeľnej liečbeIndikácia kúpeľnej liečbyLekár, ktorý vypisuje Návrh na kúpeľnú liečbuVyšetrenia potrebné pred kúpeľnou liečbou
Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.
KRAJI. Onkologické chorobyonkológ, všeobecný lekárOdborné onkologické vyšetrenie. Podľa povahy ochorenia ďalšie potrebné vyšetrenia.
TNKúpele Nimnica, a. s.Kúpele Nimnica, a.s., 020 71 Nimnica042/4608201, - 230
ZASLK Turčianske Teplice, a.s.Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice043/4913363
ZAKÚPELE LÚČKY,a.s.KÚPELE LÚČKY, a.s., 03482 Lúčky 044/4375657
BBKúpele Sliač, a.s.Kúpele Sliač, 962 31 SLIAČ045/5442656, 0800 500 077 - zelená linka na volanie zdarma
BBŠpecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová045/5208234, 0905 800 220, 045/5208211
POBardejovské kúpele, a. s.BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele054/4774323
POKúpele Vyšné RužbachyVyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy052/4266590 ,-69
POKLÚ MVSR DRUŽBA BARDEJOVKúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA, 086 31 Bardejovské Kúpele 054/4723711-12 0961 845 505
KEKúpele Štós, a. s.KÚPELE ŠTÓS,a.s. , Štós-kúpele č.235, 044 26 ŠTÓS055/4667532; 0915 102 970
POBardejovské kúpele, a. s.BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele054/4774323
KRAJVII. Choroby pohybového ústrojenstvareumatológ, lekár FBRL, ortopéd, neurológ, chirurg, traumatológ, všeobecný lekárOdborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, pri zápalových reumatických chorobách vždy výsledky posledných laboratórnych testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok. Pri ostatných ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.
TTHOREZZA a.s. Kúpeľný ústav F. E Scherera PiešťanyHOREZZA a.s., prevádzka Kúpeľný ústav F.E.Scherera, Teplická 81, 921 01 Piešťany033/7983111, 033/7983414
TTSLK Piešťany, a.s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29,921 29 Piešťany033/775 77 55
TTPrírodné liečebné kúpele SmrdákyPrírodné liečebné kúpele Smrdáky,a.s., 906 03 SMRDÁKY034/69 59 173
TNKLÚ MV SR ARCO Trenč. TepliceKLÚ MV SR ARCO 17.novembra č.6, 914 51 Trenčianske Teplice032/6552431, 032/6552269
TNKúpele Trenčianske Teplice, a. s.SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE,a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice032/6514791 032/6514792
TNKúpele Bojnice, a. s.KÚPELE BOJNICE,a.s., 972 01 Bojnice046/5116357, 046/5116358
TNKúpele Nimnica, a. s.Kúpele Nimnica, a.s., 020 71 Nimnica042/4608201, - 230
ZASLK Rajecké Teplice , a.s.SLK Rajecké Teplice, ul. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice041/5494 256-7, 0905 861 384
ZASLK Turčianske Teplice, a.s.Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice043/4913363
ZAKÚPELE LÚČKY,a.s.KÚPELE LÚČKY, a.s., 03482 Lúčky 044/4375657
BBPrírodné jódové kúpele Číž, a. s.Prírodné jódové kúpele ČÍŽ a.s. , 980 43 ČÍŽ047/5510910, 047/5593681-2 recepcia
BBKúpele Brusno, a. s.KÚPELE BRUSNO a.s. ul. Kúpeľná 1/2, 976 62 BRUSNO048/4311512; 0903 646 114; 0910 838 328
BBKúpele Dudince, a. s.KÚPELE DUDINCE,A.S., Kúpeľná 106 ,962 71 DUDINCE045/55 04 444
BBKúpele Sliač, a.s.Kúpele Sliač, 962 31 SLIAČ045/5442656, 0800 500 077 - zelená linka na volanie zdarma
BBWellness Kováčová ,s.r.o. Wellness LD Detvan, Kúpeľná 76/70, 962 37 KOVÁČOVÁ - kúpele045 / 5445 349, 0915 988 000 045/ 5445 098 - recepcia
BBLiečebné termálne kúpele, a. s. Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele a.s., 966 03 Sklené Teplice045/6771061, 0905 413 297, 0905 576 350
BBSLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.SLOVTHERMAE, Diamant, Kúpeľná 107, 962 71 Dudince045/5502461 045/5502228
BBŠpecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Sládkovičova 3/311, 962 37 Kováčová045/5208234, 0905 800 220, 045/5208211
POBardejovské kúpele, a. s.BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele054/4774323
POKúpele Vyšné RužbachyVyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy052/4266590 ,-69

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

KRAJVIII. Choroby obličiek a močových ciesturológ, nefrológ, internista, chirurg, všeobecný lekárOdborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearence kreatinínu. Pri litiázach vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú dosiahnuteľné. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.
TNKúpele Bojnice, a. s.KÚPELE BOJNICE,a.s., 972 01 Bojnice046/5116357, 046/5116358
ZASLK Turčianske Teplice, a.s.Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice043/4913363
POBardejovské kúpele, a. s.BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele054/4774323
POKúpele Vyšné RužbachyVyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy052/4266590 ,-69
POKLÚ MVSR DRUŽBA BARDEJOVKúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA, 086 31 Bardejovské Kúpele 054/4723711-12 0961 845 505
KRAJIX. Duševné chorobypsychiater, všeobecný lekárPsychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanou medikamentóznou liečbou.
POKúpele Vyšné RužbachyVyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy052/4266590 ,-69
KUKúpele Štós, a. s.KÚPELE ŠTÓS,a.s. , Štós-kúpele č.235, 044 26 ŠTÓS055/4667532; 0915 102 970
KRAJX. Kožné chorobykožný lekár, alergológ, reumatológ, dermatovenerológ, chirurg, plastický chirurg, všeobecný lekár
TTPrírodné liečebné kúpele SmrdákyPrírodné liečebné kúpele Smrdáky,a.s., 906 03 SMRDÁKY034/69 59 173
TNKúpele Trenčianske Teplice, a. s.SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE,a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice032/6514791 032/6514792
POKúpele - Červený KláštorČervený Kláštor 147, 059 06 Červený Kláštor052/4822006, 0914 338 820
KRAJXI. Ženské chorobygynekológ, všeobecný lekárPosledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych testov podľa základnej diagnózy.
TNKúpele Bojnice, a. s.KÚPELE BOJNICE,a.s., 972 01 Bojnice046/5116357, 046/5116358
TNKúpele Nimnica, a. s.Kúpele Nimnica, a. s.Kúpele Nimnica, a. s.
ZASLK Turčianske Teplice, a.s.Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice043/4913363
ZAKÚPELE LÚČKY,a.s.KÚPELE LÚČKY, a.s., 03482 Lúčky 044/4375657
BBPrírodné jódové kúpele Číž, a. s.Prírodné jódové kúpele ČÍŽ a.s. , 980 43 ČÍŽ047/5510910, 047/5593681-2 recepcia
BBKúpele Sliač, a.s.Kúpele Sliač, 962 31 SLIAČ045/5442656, 0800 500 077 - zelená linka na volanie zdarma
POKúpele Vyšné RužbachyVyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy052/4266590 ,-69
KRAJXII Choroby z povolaniaklinika pracovného lekárstva, kožný lekár, všeobecný lekárOdborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
TTHOREZZA a.s. Kúpeľný ústav F. E Scherera PiešťanyHOREZZA a.s., prevádzka Kúpeľný ústav F.E.Scherera, Teplická 81, 921 01 Piešťany033/7983111, 033/7983414
TTSLK Piešťany, a.s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29,921 29 Piešťany033/775 77 55
TTPrírodné liečebné kúpele SmrdákyPrírodné liečebné kúpele Smrdáky,a.s., 906 03 SMRDÁKY034/69 59 173
TNKLÚ MV SR ARCO Trenč. TepliceKLÚ MV SR ARCO 17.novembra č.6, 914 51 Trenčianske Teplice032/6552431, 032/6552269
TNKúpele Trenčianske Teplice, a. s.SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE,a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice032/6514791 032/6514792
TNKúpele Bojnice, a. s.KÚPELE BOJNICE,a.s., 972 01 Bojnice046/5116357, 046/5116358
TNKúpele Nimnica, a. s.Kúpele Nimnica, a.s., 020 71 Nimnica042/4608201, - 230
ZASLK Rajecké Teplice , a.s.SLK Rajecké Teplice, ul. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice041/5494 256-7, 0905 861 384
ZASLK Turčianske Teplice, a.s.Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice043/4913363
ZAKÚPELE LÚČKY,a.s.KÚPELE LÚČKY, a.s., 03482 Lúčky 044/4375657
BBPrírodné jódové kúpele Číž, a. s.Prírodné jódové kúpele ČÍŽ a.s. , 980 43 ČÍŽ047/5510910, 047/5593681-2 recepcia
BBKúpele Brusno, a. s.KÚPELE BRUSNO a.s. ul. Kúpeľná 1/2, 976 62 BRUSNO048/4311512; 0903 646 114; 0910 838 328
BBKúpele Dudince, a. s.KÚPELE DUDINCE,A.S., Kúpeľná 106 ,962 71 DUDINCE045/55 04 444
BBSLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.SLOVTHERMAE, Diamant, Kúpeľná 107, 962 71 Dudince045/5502461 045/5502228
POBardejovské kúpele, a. s.BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele054/4774323
POKúpele Nový Smokovec, a. s.Kúpele NOVÝ SMOKOVEC, a.s. Nový Smokovec 30, 062 01 Vysoké Tatry052/4422454 - 6
POKúpele Vyšné RužbachyVyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy052/4266590 ,-69


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné