Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Povinné očkovanie detí

Očkovací kalendár

Povinné očkovanie v 3. mesiaci

Základné očkovanie v 3. mesiaci – 1. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam Vakcíny, podávané v rámci povinného očkovania v 3. mesiaci na Slovensku Hexavalentná (šesťzložková) vakcína chráni deti pred šiestimi ochoreniami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), invazívnym hemofilovým infekciám, poliomyelitíde (detskej obrne) […]

Povinné očkovanie v 5. mesiaci

Základné očkovanie v 5. mesiaci – 2. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Vakcíny podávané v rámci povinného očkovania v 5. mesiaci na Slovensku Hexavalentná (šesťzložková) vakcína chráni deti pred 6 ochoreniami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), invazívnym hemofilovým infekciám, poliomyelitíde (detskej obrne) […]

Povinné očkovanie v 11. mesiaci

Základné očkovanie v 11. mesiaci – 3. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Vakcíny podávané v rámci povinného očkovania v 11. mesiaci na Slovensku Hexavalentná (šesťzložková) vakcína chráni deti pred 6 ochoreniami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), invazívnym hemofilovým infekciám, poliomyelitíde (detskej obrne) […]

Povinné očkovanie v 15. mesiaci

Základné povinné očkovanie v 15. mesiaci sa vykonáva proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Vakcíny podávané v rámci povinného očkovania na Slovensku MMR vakcína trojzložková vakcína proti vírusovým ochoreniam osýpok, mumpsu a rubeoly. MMR je živá vakcína, obsahuje vírusy, ktoré sú oslabené. Prevažná väčšina detí po očkovaní získava imunitu, ktorá ich chráni celý život. Očkuje sa […]

Povinné očkovanie v 6 rokoch

Povinné očkovanie v 6. rokoch spočíva v preočkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Vakcíny podávané v rámci povinného očkovania v 6. rokoch na Slovensku Očkuje sa vakcínou DTaP, v 3., 5. a 11. mesiaci života je obsiahnutá v šesťzložkovej (hexavalentnej) vakcíne. V 6. roku života sa podávajú 3 zložky samostatne v jednej […]

Povinné očkovanie v 11 rokoch

Povinné očkovanie v 11. rokoch spočíva v preočkovaní proti osýpkam, mumpsu, rubeole Vakcíny podávaná v rámci povinného očkovania v 11. rokoch na Slovensku MMR vakcína trojzložková vakcína proti vírusovým ochoreniam osýpok, mumpsu a rubeoly. MMR je živá vakcína, obsahuje vírusy, ktoré sú oslabené. Prevažná väčšina detí po očkovaní získava imunitu, ktorá ich chráni celý život. […]

Povinné očkovanie v 13 rokoch

Povinné očkovanie v 13. rokoch spočíva v preočkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Vakcíny podávané v rámci povinného očkovania v 13. rokoch na Slovensku Očkuje sa vakcínou DTaP, v 3., 5. a 11. mesiaci života je obsiahnutá v šesťzložkovej (hexavalentnej) vakcíne. V 6. roku života sa podávajú 3 zložky samostatne v jednej […]

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné