Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Nemocnice

Všeobecné nemocnice

Hospitalizácia

Strava v nemocnici

Prepustenie pacienta z nemocnice

Poplatky v nemocnici

Poplatky v nemocničnej ambulancii V nemocniciach je poskytovaná aj ambulantná zdravotná starostlivosť (všeobecná aj špecializovaná). Pravidlá úhrady zo strany pacienta sú v nemocničných ambulanciách rovnaké, ako v iných ambulanciách. Lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou nesmie od Vás požadovať žiadnu úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa podľa platného zákona plne uhrádza na základe […]

Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba je služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje plánované prevozy pacientov, ktorí nie sú v ohrození života. Prepravuje osoby a sprievodcov osôb v ústavnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Dopravná zdravotná služba realizuje prepravu pacientov na […]

Kardiocentrá

Onkologické ústavy

Psychiatrické nemocnice

Centrá pre liečbu drogových závislostí

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné