Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem

Ako si nájdem správnu kliniku pre mňa?

Ak máte zdravotný problém a hľadáte kliniku jednodňovej chirurgie na Slovensku, na Infomedica nájdete najlepšie kliniky, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. Každú kliniku sme osobne navštívili, aby sme vám vedeli odporučiť to najlepšie. Podľa druhu oblasti, v ktorej máte problém, jednoducho prostredníctvom vyhľadávača v hornej časti stránky zadáte kraj, v ktorom kliniku hľadáte a zobrazí sa vám zoznam kliník vo vašom okolí. Môžete si prezrieť podrobné profily každej kliniky, prečítate si o zákrokoch ktoré sa na klinike realizujú, metódach, potrebe výmenného lístka, o cenníkoch, tiež si prečítate či má klinika uzatvorenú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a ďalšie užitočné informácie.

Ako sa objednám na vybranú kliniku?

Po zadaní zdravotnej oblasti a kraja vám Infomedica ponúkne zoznam kliník vo vašom kraji. Môžete si prečítať podrobný popis každej kliniky. Pri každej klinike ponúkame možnosť jednoduchého objednania sa na konzultáciu prostredníctvom objednávkového formulára. Po jeho vyplnení a odoslaní vás budeme kontaktovať s návrhom možného termínu na konzultáciu na vami vybranú kliniku. Za objednanie prostredníctvom Infomedica neplatíte.

Koľko zaplatím za objednanie na kliniku?

Za objednanie na vami vybranú kliniku Infomedice neplatíte. Zaplatíte až za služby, ktoré vám poskytne klinika v súlade s jej cenníkom. Aj to len v prípade, že poskytnuté služby nie sú hradené zo zdravotného poistenia alebo klinika nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou.

Môžem si vybrať kliniku podľa ceny zákroku?

V súčasnosti nemáme k dispozícii vyhľadávač podľa ceny zákroku. Zostaviť takýto vyhľadávač je veľmi problematické nakoľko zákroky na jednotlivých klinikách sa líšia metódou vykonávaného zákroku a zložitosti vášho zdravotného problému, ktorý vie lekár posúdiť až na základe osobnej konzultácie, resp. predoperačného vyšetrenia. Cena, ktorú na klinike zaplatíte tiež záleží od toho, či má vami vybraná klinika zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a či je vami požadovaný zákrok zdravotnou poisťovňou preplácaný.

Prečo sa mám objednať cez Infomedica a nie priamo cez kliniku?

Všetky kliniky ktorých kompletné profily nájdete v ponuke Infomedica sú to najlepšie čo na Slovensku v rámci jednodňovej chirurgie vo vybranej oblasti nájdete. Každú kliniku sme osobne navštívili, aby sme vám na stránke ponúkli najvyšší štandard medicínskej starostlivosti, špičkových odborníkov a najmodernejšie zdravotnícke zariadenie.

Prostredníctvom jednoduchého objednávkového formulára sa môžete jehoducho na kliniku objednať. Po jeho odoslaní vám zašleme na váš email návrh termínu konzultácie na vybranú kliniku. Za objednanie prostredníctvom Infomedica neplatíte.

Výhody:

 • všetko vybavíte jednoducho emailom,
 • nemusíte nikam telefonovať,
 • môžete sa objednať aj mimo ordinačných hodín a cez víkend.

Za objednanie prostredníctvom Infomedica neplatíte. Za konzultáciu na klinike zaplatíte v súlade s cenníkom kliniky, ktorý nájdete v profile klinike na Infomedica alebo priamo na vybranej klinike. Pacienti, ktorí sú objednaní prostredníctvom Infomedica platia rovnakú cenu konzultácie a zákroku ako pacienti, ktorí sa objednali priamo na klinike. V prípade, že poskytnuté služby sú hradené zo zdravotného poistenia a klinika má zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, za tieto služby neplatíte.

Ako zistím cenu zákroku, ktorý potrebujem?

Na profile kliniky nájdete jej cenník. Pri niektorých výkonoch ceny nie sú zverejnené, resp. sú uvedené ceny orientačné, nakoľko cena výkonu záleží od vášho zdravotného stavu, zložitosti operačného zákroku, použitého materiálu, atď. Cenu vášho operačného zákroku sa dozviete na konzultácii na vami vybranej klinike.

Je bezpečné objednať sa cez Infomedica?

Áno. Infomedica od vás nežiada poskytnutie vašich zdravotných údajov a ani ich nezhromažďuje. Zdravotné údaje poskytujete až priamo vami vybranej klinike.

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, kraj, email, príp. telefónne číslo) spracováva Infomedica iba s vašim výslovným súhlasom, sú chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o ich ochrane a kedykoľvek po ich poskytnutí môžete požiadať o ich vymazanie z databázy v súlade s GDPR.

Nebudem platiť za objednanie cez Infomedica?

Za objednanie prostredníctvom Infomedica neplatíte. Za konzultáciu na klinike zaplatíte v súlade s cenníkom kliniky, ktorý nájdete v profile klinike na Infomedica alebo priamo na vybranej klinike. Pacienti, ktorí sú objednaní prostredníctvom Infomedica platia rovnakú cenu konzultácie a zákroku ako pacienti, ktorí sa objednali priamo na klinike. V prípade, že poskytnuté služby sú hradené zo zdravotného poistenia a klinika má zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, za tieto služby neplatíte.

Kedy mám právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára?

Z verejného zdravotného poistenia máte nárok od 18. roku života na 1 preventívnu prehliadku raz za dva roky.

Kedy mám právo na preventívnu prehliadku u zubára?

Zo zdravotného poistenia sa plne uhrádza preventívna prehliadka u zubného lekára:

 • 1 preventívna prehliadka do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku
 • 1 preventívna prehliadka od 18 rokov veku raz za rok
 • 2 preventívne prehliadky tehotnej ženy u zubného lekára.

Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú zo zdravotného poistenia len ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára.

Ako často môžem meniť všeobecného lekára?

Zmenu všeobecného lekára alebo pediatra môžete urobiť spravidla každých 6 mesiacov. Odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete písomne aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek po uplynutí 6 mesiacov.

Čo sa stane so zdravotnou dokumentáciou po zmene všeobecného lekára?

Pri zmene všeobecného lekára je všeobecný lekár povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu (originál alebo rovnopis – podľa vlastného rozhodnutia) do siedmich dní od jej vyžiadania vášmu novému všeobecnému lekárovi, s ktorým ste uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nie vám, pacientovi.

Na druhej strane odovzdanie dokumentácie pri zmene všeobecného lekára prostredníctvom pacienta zákon nezakazuje, prináša však odovzdávajúcemu lekárovi problém s preukázaním odovzdania zdravotnej dokumentácie novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, za čo nesie plnú zodpovednosť.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný archivovať vašu zdravotnú dokumentáciu počas doby stanovenej zákonom.  Odovzdávajúci lekár môže na základe žiadosti o vydanie zdravotnej dokumentácie odovzdať novému lekárovi podľa svojho uváženia originál a ponechať si rovnopis  zdravotnej dokumentácie alebo rovnopis a originál si ponechať.

Môže mi všeobecný lekár urobiť predoperačné vyšetrenie?

Všeobecný lekár s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vám môže urobiť základné lekárske vyšetrenie a to na základe správy od ošetrujúceho lekára ktorý indikoval zdravotný výkon.

Kedy ma môže odborný lekár odmietnuť?

Odborný lekár vás môže odmietnuť vyšetriť, pokiaľ nemáte odporúčanie – výmenný lístok od všeobecného lekára. Neplatí to pre stomatológa, psychiatra, kožného lekára, očného lekára  pri predpísaní okuliarov a gynekológa, u ktorých pacient nepotrebuje výmenný lístok.

Pokiaľ vás odborný lekár odmietne s odôvodnením, že nepatríte do jeho obvodu, je to len výhovorka, ktorá väčšinou lekárom pomáha neprekračovať finančný objem dohodnutý so zdravotnou poisťovňou. Zdravotný obvod určuje príslušný samosprávny kraj len pre poskytovanie špecializovanej gynekologickej  ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Iní lekári – špecialisti nemajú určený zdravotný obvod. Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode gynekológa alebo stomatológa,  nemôžu vás odmietnuť.

Kedy potrebujem výmenný lístok?

Výmenný lístok je písomné odporúčanie všeobecného lekára na základe ktorého vám bude poskytnutá špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Odborný lekár/špecialista vás môže odmietnuť vyšetriť ak nemáte výmenný lístok od všeobecného lekára.

Kedy nepotrebujem výmenný lístok?

Odporúčanie všeobecného lekára – výmenný lístok sa nevyžaduje len:

 • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, dermatovenerológia a očnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov
 • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
 • na  ďalšie ošetrenie, ktoré následne určí odborný lekár/špecialista a v prípade dispenzarizácie (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou)
 • v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Ako dlho platí výmenný lístok?

Ako dlho platí výmenný lístok od všeobecného lekára, resp. obmedzená doba jeho platnosti nie je nijako v legislatíve upravené. Ak vám všeobecný lekár vypísal odporúčanie – výmenný lístok, mali by ste odborného lekára navštíviť v čo najkratšom čase.

Za čo nemôže odo mňa lekár požadovať poplatok?

Lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, nesmie od vás požadovať žiadnu úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa podľa platného zákona plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

Neplatíte za:

 • preventívne prehliadky
 • diagnostické vyšetrenia – zdravotné výkony, nevyhnutné k zisteniu ochorenia a určeniu diagnózy
 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť – zdravotnú starostlivosť poskytovanú pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život, resp. bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav vážne ohroziť zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny správania a konania a zdravotnú starostlivosť poskytovanú pri pôrode. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj neodkladná preprava do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu. Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý vždy a za každých okolností

všetky výkony, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie zdravotného stavu (napr. bez vypísaného lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu, návrhu na kúpeľnú liečbu, odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti, nebude pacientovi poskytnutý liek, zdravotná pomôcka, kúpeľná liečba, odborné vyšetrenie či hospitalizácia). Vykonanie týchto úkonov, nemožno podmieňovať platbou.

Za čo môže odo mňa lekár požadovať poplatok?

Lekár od vás môže požadovať zaplatenie poplatku za:

 • zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pre iné ako terapeutické dôvody (napr. interrupcia, sterilizácia, plastické operácie pre kozmetickú chybu, prepichnutie uší a pod.)

za vyšetrenie na administratívne účely (napr. vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov, na vodičský preukaz, na zbrojný pas, pred športovou súťažou, pre poisťovňu, vydávanie lekárskych potvrdení a pod.).

Aké poplatky zaplatím na pohotovosti/LSPP?

Na LSPP zaplatíte:

 • 2 eurá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby (do nemocnice) je výška poplatku 0 eur

10 eur za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta.

Aké poplatky zaplatím za dopravu?

Zaplatíte:

 • 0,10 eura za jeden kilometer jazdy za poskytovanie dopravy

Od poplatku za dopravu sú oslobodení:

 • poistenci zaradení do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu
 • poistenci, ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba
 • poistenci s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a

poistenci, ktorým sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

Aké poplatky zaplatím v kúpeľoch?

V kúpeľoch zaplatíte:

 • 1,70 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku (ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky) pri indikáciách zaradených v skupine A
 • 5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku pri indikáciách zaradených v skupine B

7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku pri indikáciách zaradených v skupine B v II. a III. štvrťroku.

Stal sa mi úraz, kde ma ošetria? Potrebujem výmenný lístok?

Pokiaľ máte čerstvý (akútny) úraz (do 24 hodín od úrazu), ošetria vás u špecialistu bez výmenného lístku (v chirurgickej ambulancií, očnej ambulancií a pod.) Rovnako vás bez výmenného lístku a bez poplatku ošetria aj na centrálnom príjme nemocnice.

Pozor, aj tak si pripravte 10 eur na poplatok, väčšina nemocníc žiada zaplatenie poplatku vopred. Po ošetrení úrazu vám poplatok vrátia.

S úrazom starším ako 24 hodín choďte k svojmu obvodnému lekárovi. V špecializovanej ambulancií budete ošetrený len s výmenným lístkom.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné