Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Očkovanie

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Cestujete do zahraničia? V závislosti od destinácie do ktorej cestujete, môžete prísť do kontaktu s ochoreniami, ktoré sú na Slovensku veľmi zriedkavé. Očkovanie môže pred nimi ochrániť nielen vás, ale aj vašu rodinu a priateľov. Niektoré očkovania môžu byť v niektorých krajinách do ktorých plánujete cestovať povinné (žltá zimnica).

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Pred cestou do zahraničia je povinné len očkovanie proti žltej zimnici, ktoré je potrebné absolvovať najneskôr 10 dní pred príchodom do krajiny, v ktorej sa vyžaduje potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici. Očkuje sa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oprávneného vydať medzinárodný certifikát o očkovaní proti žltej zimnici. Ostatné očkovania sú len odporúčané.

Očkovanie proti meningitíde

Meningitída je zápal mozgových blán, ktorý môže spôsobiť náhlu smrť u detí aj u dospelých. Inkubačná doba je krátka 1-7 dní. Príznakmi meningitídy sú únava, bolesť hlavy, brucha, svalov ako pri chrípke, potom sa na koži začnú objavovať červené škvrny a modriny, pacient je apatický a dezorientovaný.

Očkovanie proti besnote

Na trhu je dostupných viacero bezpečných a účinných vakcín proti besnote. Očkovacia látka sa podáva do svalu alebo pod kožu v 5 dávkach - 0., 3., 7., 14. a 30. deň po poranení. Vakcína sa aplikuje jednorazovo do svalu a okolia rany. Zviera, ktoré poranilo človeka, podlieha veterinárnemu sledovaniu. Ak je zviera zdravé až do konca veterinárneho dohľadu, očkovanie pacienta sa ukončí.

Očkovanie proti kliešťom

Očkovanie proti kliešťom je hovorové označenie očkovania proti kliešťovej encefalitíde. Vakcíny proti kliešťovej encefalitíde sú podľa zloženia určené pre deti alebo pre dospelých. Deti sa môžu očkovať od 1. roku života. Základné očkovanie pozostáva z troch dávok. Očkovanie je najvhodnejšie začať v zimných mesiacoch. Očkovacie látky sa podávajú injekčne do svalu. Po 3 až 5 rokoch sa odporúča preočkovanie.

Očkovanie proti tetanu

Očkovanie proti tetanu v troch dávkach je súčasťou povinného očkovania v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa, v 6. a 13. roku života sa realizuje preočkovanie. Prvé preočkovanie dospelých sa odporúča v 30. roku života podaním kombinovanej vakcíny proti tetanu a záškrtu a potom pokračovať každých 15 rokov, pretože vakcína proti tetanu chráni len obmedzenú dobu.

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti chrípke sa vykonáva vakcínou, ktorej zloženie určuje Svetová zdravotnícka organizácia každý rok tak, aby obsahovala najpravdepodobnejšie kmene vírusu, ktoré budú spôsobovať chrípkové ochorenie. Vakcíny proti chrípke sú kvôli vysokej schopnosti mutácie vírusu účinné len jednu sezónu.

Povinné očkovanie v 13 rokoch

Povinné očkovanie v 13. rokoch spočíva v preočkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

Povinné očkovanie v 11 rokoch

Povinné očkovanie v 11. rokoch spočíva v preočkovaní proti osýpkam, mumpsu, rubeole.

Povinné očkovanie v 6 rokoch

Povinné očkovanie v 6. rokoch spočíva v preočkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

Povinné očkovanie v 15. mesiaci

Základné povinné očkovanie v 15. mesiaci sa vykonáva proti osýpkam, mumpsu a rubeole.

Povinné očkovanie v 11. mesiaci

Základné očkovanie v 11. mesiaci – 3. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Povinné očkovanie v 5. mesiaci

Základné očkovanie v 5. mesiaci – 2. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Povinné očkovanie v 3. mesiaci

Základné očkovanie v 3. mesiaci – 1. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Očkovací kalendár

Očkovací kalendár vypracováva Úrad verejného zdravotníctva každý rok podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich povinné očkovanie.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné