Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Preventívna prehliadka

Preventívne prehliadky v tehotenstve

Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva pre tehotné ženy v intervaloch raz mesačne počas tehotenstva a raz šesť týždňov po pôrode.

Preventívna gastroenterologická prehliadka

Obsahom preventívnej gastroenterologickej prehliadky je vyšetrenie konečníka a hrubého čreva vo veku nad 50 rokov jedenkrát za 10 rokov a v prípade zvýšeného rizika ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka jedenkrát za 5 rokov u gastroenterológa alebo lekára s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

Preventívna prehliadka u urológa

Z verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza 1 preventívna prehliadka vo veku od 40 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.

Preventívna prehliadka u gynekológa

Preventívna prehliadka u gynekológa je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografie transvaginálnej, abdominálnej, zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov.

Preventívna prehliadka u zubára

Obsah prehliadky: Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN.

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára

Z verejného zdravotného poistenia máte nárok od 18. roku života na 1 preventívnu prehliadku raz za dva roky. Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky,

Preventívne prehliadky detí do 18 rokov

Prehliadka zahŕňa komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné