Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Bolesť krčnej chrbtice – príznaky, prejavy a liečba

Nesprávne pohybové stereotypy, nedostatok vitamínov, či stres dávajú dennodenne zabrať krčnej chrbtici, ktorá už aj bez nich má namáhavú funkciu. Nie je preto žiadnym prekvapením, keď dlhodobo preťažovaná krčná chrbtica dá o sebe vedieť bolesťami.

Krčnú chrbticu tvorí 7 stavcov (označujú sa C1-C7), pričom každý z nich má svoju špecifickú úlohu a tomu prispôsobený tvar. Sú zložené z kosti a spájané svalmi, kĺbmi a väzmi. Medzi stavcami sa nachádzajú aj medzistavcové platničky, ktorých hlavnou úlohou je spájať stavce a tlmiť nárazy tela.

Problémy s chrbticou môžu vzniknúť na rôznych úrovniach. Ich pôvodcami môžu byť svaly, kĺby, platničky aj jednotlivé stavce. Bolesti krčnej časti chrbtice sa podľa štatistík objavujú až u 70 % ľudí.

Čo spôsobuje bolesti krčnej chrbtice

Paleta vinníkov, ktorí sú zodpovední za vznik problémov s krčnou chrbticou je pestrá. Medzi najčastejšie faktory patria: dlhodobé preťažovanie, jednostranná záťaž, prechladnutie, zlá polohu v spánku, nedostatok pohybu alebo naopak nadmerné športovanie, dlhodobé sedenie, nesprávne držanie tela, nedostatok vitamínov, zranenie, nadváha, tehotenstvo, fajčenie, stres a vrodené predispozície.

Príznaky problémov

Spočiatku, kým je problém len na úrovni svalov, je bolesť chrbtice mierna a prejavuje sa najmä bolestivosťou krku a stuhnutím svalstva v okolí krku a šije. Sprievodnými príznakmi môžu, ale nemusia byť aj únava, svalová slabosť alebo mierna bolesť hlavy.

Ak sa problémy nezačnú riešiť hneď v tomto počiatočnom štádiu, bolesti sa začnú stupňovať a postupne sa k nim pridajú príznaky, ktoré výrazne znižujú kvalitu života: bolesť ramien, nevoľnosť, závraty, migrény, problémy s pohybom hlavy a jej otáčaním, dvojité videnie, potenie, bolesť uší a očí, či dokonca tŕpnutie a slabosť rúk. Pri vyskytnutí sa ktoréhokoľvek so spomínaných príznakov, by ste návštevu odborníka už rozhodne odkladať nemali.

Bolesti hlavy z krčnej chrbtice

Bolesti hlavy ovplyvnené alebo vyvolané krčnou chrbticou, nazývané cervikokraniálny syndróm, sú vyvolané dráždením lebečných nervov. Dráždenie spôsobujú stuhnuté svaly v okolí krčnej chrbtice, nefyziologická poloha či náklon chrbtice v oblasti jej prechodu do lebky a taktiež opuch mäkkých tkanív.

Najčastejším pôvodcom cervikokraniálneho syndrómu je postihnutie medzistavcových kĺbov, no spôsobovať ho môže aj funkčná poruchu atlantookcipitálneho spojenia (spojenie krčnej chrbtice na lebky), neprirodzené zmeny v krčnej oblasti a preťaženie krčnej chrbtice.

Bolesti hlavy v súvislosti s cervikokraniálnym syndrómom sú najčastejšie jednostranné provokujúce sa v oblasti záhlavia, temena, spánku alebo čela. Bolesti zhoršuje pohyb a zmena polohy hlavy.

Prvá pomoc pri bolesti krčnej chrbtice

Ako prvá pomoc na úľavu od bolesti pri problémoch s krčnou chrbticou odborníci odporúčajú nahrievanie svalov suchým teplom. Vyskúšať môžete termofor, nahriaty uterák, biolampu prípadne teplé slnečné lúče. 

Naopak pri akútnych problémoch by ste sa mali snažiť vyhnúť aplikácií vlhkého tepla a zabudnúť na horúci kúpeľ alebo sprchu. Vlhkosť v kombinácií s teplom môže mať tendenciu vytvoriť svalové spazmy a môže viesť k ľudovo nazývanému seknutie k krku a obmedzeniu pohyblivosti.

Liečba problémov s krčnou chrbticou

Spôsob liečenia bolesti krčnej chrbtice závisí od závažnosti problému, ktorý ju spôsobil. Pokiaľ ide len o krátkodobý problém, ideálnymi pomocníkmi v boji s bolesťami sú: návšteva fyzioterapeuta, masáž, cvičenie jógy a pilatesu, doplnenie vitamínov a minerálov, zmena matracu , obmedzenie sedavej polohy a pravidelný pohyb.

Ak však bolesti trvajú dlhodobo, zhoršujú sa, či dokonca ich sprevádzajú rôzne neurologické príznaky a slabosť končatín, nemali by ste sa snažiť liečiť bolesti svojpomocne. Namiesto skúšania rôznych cvikov a rád z internetu, vyhľadajte pomoc neurológa a skúseného fyzioterapeuta. Neurológ na základe odborného vyšetrenia odhalí pôvod problémov a stanoví odporúčanú liečbu. Tá môže pozostávať z liekov (analgetiká, antireumatiká, kortikoidy, myorelaxanciá), infúzií, obstrekov a rehabilitácie (elektroterapia, magnetoterapia, hydroterapia, termoterapia).

Neurologická konzervatívna liečba v kombinácií s fyzioterapiou a úpravou životného štýlu pomáha riešiť väčšinu problémov súvisiacich s bolesťami krčnej chrbtice. Prípady, kedy konzervatívna liečba nezaberá, a je potrebná operačná terapia, predstavujú len približne 10% z celkového počtu pacientov. 

Správna životospráva je základ

Ako vždy, aj pri problémoch s chrbticou platí staré známe – prevencia je jednoduchšia, ako riešenie vzniknutého problému. Snaha o predchádzanie vzniku problémov s krčnou chrbticou, by mala pozostávať zo zdravého životného štýlu, dostatočného pohybu, obmedzenia času stráveného v sede a v jednej polohe, spánku na kvalitnom matraci a vankúši a v neposlednom rade aj vyhýbaní sa stresu.

Ideálnym doplnkom životného štýlu, za ktorý sa chrbtica poďakuje, je aj pestrá strava bohatá na vitamíny, najmä zo skupiny B, C, D, E a minerály vápnik, horčík, draslík a selén.

A v neposlednom rade netreba zabúdať, že prípadné problémy s chrbticou treba začať hneď, ako sa objavia prvé malé náznaky jej nespokojnosti. Čím dlhšie budete jej malé upozornenia prehliadať, o to viac vás následne nepríjemne prekvapí problémom, ktorý už nebude ľahké prehliadnuť, no ani vyriešiť.

ARTHROMED, s. r. o.

Medchir, s.r.o. - ortopedická klinika

Medchir, s.r.o. - ortopedická klinika

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

SPORTCLINIC, s.r.o.

SPORTCLINIC, s.r.o.

Černyševského 14, 85101, Bratislava
Zobraziť kontakty

UNITED CLINIC s.r.o.

UNITED CLINIC s.r.o.

Ľudovíta Fullu 5274, 90101, Malacky
Zobraziť kontakty

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Jarmočná 15, 949 01, Nitra
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné