Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Laserová operácia očí – metódy, vyšetrenie a priebeh

Rozhodnutie absolvovať laserovú operáciu očí nie je ľahké. Aby ste ho mohli urobiť, potrebujete dostatok zrozumiteľných informácií o svojej chybe oka a o ponúkaných metódach ich odstránenia. Cieľom tohto článku je poskytnúť vám všetky potrebné informácie.

Refrakčné chyby oka (krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus) sú spôsobené tým, že lúče prichádzajúce do oka sa lámu tak, že nedopadnú na sietnicu do bodu najostrejšieho videnia (do žltej škvrny), ale dopadnú pred alebo za sietnicu. Princípom laserových operácií očí je úprava rohovky tak, aby došlo ku korekcii očnej chyby.

Laserové operácie očí cena

Operačné metódy a cena

Očné kliniky používajú rôzne obchodné názvy pre tri základné laserové operácie očí:

Povrchová metóda s použitím excimerového laseru – PRK/Lasek/epiLasek/PRK/LASEK

Jedná sa o povrchovú metódu s použitím excimerového laseru. PRK, Lasek, epiLasek alebo fotorefrakčná keratoktómia je metóda na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Excimerový laser sa používa na korekciu refrakčných chýb oka a jeho úlohou je úprava povrchu rohovky tak, aby operácia vyústila do ostrejšieho a jasnejšieho videnia pacienta. PRK je dlhodobo používaná laserová metóda, ktorá bola schválená už v roku 1995. LASEK rovnako ako epiLASEK sú skratky používané na modifikáciu technického postupu pri PRK. Ide o povrchovú laserovú metóda realizovaná excimerovým laserom, ktorý odparí z povrchu rohovky nadbytočné tkanivo, ktoré spôsobuje očnú vadu. Pred operáciou, ktorá trvá približne 15 minút, sú oči znecitlivené očnými kvapkami.

Výhodou PRK je menšia finančná náročnosť, nevýhodou trochu dlhšie hojenie, cca 3 – 4 dni.

Cena zákroku sa pohybuje približne v rozmedzí 380 – 480 eur.

(pre túto metódu sa používajú obchodné názvy PRK, Lasek, Epilasek, Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser)

Hĺbková metóda laserovej operácie očí s použitím femtosekundového a excimerového laseru – femtoLASIK

LASIK je hĺbková metóda s použitím femtosekundového laseru aj excimerového laseru. Lasik, FemtoLasik je femtolasiková laserová operácia, ktorou sa koriguje krátkozrakosť, astigmatizmus a ďalekozrakosť. Metóda v sebe spája laserovú úpravu rohovky s použitím dvoch druhov lasera – femtosekundového a excimerového. Na začiatku operácie femtosekundovým laserom očný chirurg vytvorí laserovým lúčom ochrannú lamelu, odklopí ju a pomocou excimerového laseru odstráni očnú vadu. Potom lamelu zas priklopí.

Operácia, ktorá trvá približne 15 minút, je bezbolestná, so stabilnými výsledkami. Operujú sa obe oči naraz.

Cena zákroku sa pohybuje približne v rozmedzí 550 – 800 eur.

(na očných klinikách ju nájdete pod obchodnými názvami femtoLASIK basic, NeoLASIK HD, iLASIK, Z-LASIK, All laser LASIK)

Hĺbková s použitím femtosekundového laseru, bez použitia excimerového laseru – SMILE

Relex Smile je technológia vhodná pre pacientov s vysokými dioptriami do diaľky. Umožňuje odstránenie krátkozrakosti až do -10 dioptrií a astigmatizmu do 5 cylindrov. Celú operáciu vykonáva len femtosekundový laser, ktorý je výnimočný rýchlosťou zákroku a pooperačnou bezbolestnosťou. Femtolaser odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť lamelu (lamela – pozri Lasik/Femto Lasik). Laser vo vnútri rohovky oddelí v 3D nadbytočné tkanivo, ktoré chirurg odstráni špeciálnou pinzetou. Na rozdiel od iných metód, ktoré pracujú s kombináciou dvoch laserov, femtosekundového laseru a excimerového laseru, sa excimerové laserové žiarenie pri tejto metóde nepoužíva.

Operácia aj pooperačná liečba sú bezbolestné, videnie sa stabilizuje do 24 hodín. Cena zákroku sa pohybuje približne v rozmedzí 900 – 1100 eur.

O vhodnosti metódy Relex Smile v konkrétnom prípade samozrejme musí rozhodnúť lekár.

(obchodné názvy RELEX SMILE 3D, NeoSMILE 3D, ReLEX SMILE, NeoSMILE Elite)

Laserové operácie refrakčných chýb oka sa hodnotia ako kozmetický zákrok, zdravotné poisťovne tento typ operácie nehradia. Niektoré poisťovne preplácajú časť operácie jedného oka v prípade, že pacient má rozdiel medzi dioptriami jedného a druhého oka viac ako 3,5 dioptrie (anizometropia).

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Laserová operácia šedého zákalu

Šedý zákal (katarakta) je dôsledkom prirodzeného procesu starnutia, pri ktorom očná šošovka stráca priehľadnosť a prepúšťa stále menej svetla na sietnicu. Príčiny vzniku šedého zákalu nie sú jasné a zatiaľ nie je možné mu zabrániť. Pri šedom zákale sa nedá zlepšiť videnie okuliarmi alebo kontraktnými šošovkami. V súčasnosti neexistuje iná efektívna liečba šedého zákalu ako chirurgická náhrada starej vlastnej šošovky novou, umelou vnútroočnou šošovkou. Operácia šedého zákalu patrí medzi najčastejšie a najbezpečnejšie očné chirurgické zákroky.

Operáciu je možné vykonať aj laserom, ale laserovú operáciu šedého zákalu zdravotné poisťovne nehradia. Pri doplatení za nadštandardný typ šošovky sa môžete úplne zbaviť okuliarov. Viac o dostupných typoch šošoviek nájdete tu.

Prelex

Prelex je skratka znamenajúca presbyobic lens exchange, čo znamená výmenu šošovky u pacientov so zníženou schopnosťou akomodácie oka (zaostrenia – napríklad na písmená pri čítaní). Je jednou z alternatívnych metód korekcie zraku využívajúcou implantáciu multifokálnej (bifokálnej či trifokálnej) vnútroočnej šošovky. Cena zákroku sa podľa typu šošovky pohybuje približne v rozmedzí 1 000 – 1400 eur. Viac o dostupných typoch šošoviek nájdete tu.

Ako prebieha laserová operácia očí

Ako prebieha operácia očí

Predoperačné vyšetrenie pred operáciou očí

Laserová operácia krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu prebieha ambulantne, len v lokálnej anestézii (znecitlivenie kvapkami). Predoperačné vyšetrenie je zamerané na vyšetrenie vašich očí. Preto je možné absolvovať ho aj v deň operácie. 

Štandardne vyšetrenie prebehne v rámci prvej konzultácie na klinike, lekár potvrdí vhodnosť zákroku pre vás a dohodne s vami termín zákroku.

POZOR: Pred operáciou musíte na 2 až 4 týždne (podľa odporučenia lekára) vysadiť nosenie mäkkých aj tvrdých kontaktných šošoviek.

Operačný deň

Pri povrchových metódach (LASEK) zákrok v lokálnej anestézii trvá asi 15 – 20 minút. Je nebolestivý. Bolesť, spolu so začervenaním, rezaním, pálením, svetloplachosťou a slzením očí môže prísť 2 – 3 hodiny po anestézii, do 2 – 3 dní však ustúpi.

Na konci operácie sa do oka dočasne, na cca 5 – 6 dní vložia kontaktné šošovky, pod ktorými sa za pomoci pooperačných kvapiek hoja rohovkové ranky.

Pri hĺbkových metódach (Z-LASIK, SMILE) prebieha operačný deň pre vás prakticky rovnako. Výhodou je však bezbolestnosť po operácií, nástupu ostrého videnia už nasledujúci deň a kratšia doba kvapkania pooperačných kvapiek, väčšinou len mesiac po operácii.

Po operácii

Zabezpečte odvoz domov sprevádzajúcou osobou, nepoužívajte aspoň 2 týždne očný make-up a vyhýbajte sa prašnému a zadymenému prostrediu, bazénom, saune, soláriu a pod.

POZOR: V pooperačnom období sa vyhnite treniu oči rukami.

Podrobne vás o všetkých potrebných dočasných obmedzeniach a opatreniach bude informovať lekár na vašej klinike.

Pooperačný režim

Šošovky v oku zostávajú cca 5 dní, potom sa na kontrolnom vyšetrení vyberú. Ďalšie kontrolné vyšetrenia bývajú obvykle po 10 dňoch, po mesiaci, za tri mesiace a po polroku.

Pri povrchových metódach sa videnie ustáli približne do mesiaca od vybratia šošoviek, pri hĺbkových metódach nastúpi ostré videnie už nasledujúci deň po operácii. Pooperačné kvapky si budete musieť do očí kvapkať 1 alebo 3 mesiace, podľa zvolenej metódy.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné