Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Zdravotná karta

Vaša zdravotná dokumentácia je dostupná aj online

Strata zdravotnej karty

Ak všeobecný lekár vydal zdravotnú kartu (zdravotnú dokumentáciu) pacientovi a dôjde k strate zdravotnej karty, zodpovednosť nesie všeobecný lekár.

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie adresuje váš nový všeobecný lekár, s ktorým ste uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vášmu pôvodnému všeobecnému lekárovi, s ktorým ste ukončili zmluvný vzťah.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Robiť výpis zo zdravotnej dokumentácie a nahliadať do nej sú oprávnení: pacient, jeho zákonný zástupca, manžel, manželka, po smrti pacienta dieťa, rodič alebo ich zákonný zástupca (ak takáto osoba nie je, plnoletá osoba, ktorá s pacientom žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba, alebo ich zákonný zástupca), osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva vyššie uvedenými oprávnenými osobami (len rozsahu uvedenom v plnomocenstve)

Zdravotná karta – zápis/oprava

Zdravotná karta (alebo aj zdravotná dokumentácia) je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Zdravotnú kartu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné