Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Všeobecné nemocnice

Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba je služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje plánované prevozy pacientov, ktorí nie sú v ohrození života. Prepravuje osoby a sprievodcov osôb v ústavnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Poplatky v nemocnici

V nemocniciach je poskytovaná aj ambulantná zdravotná starostlivosť (všeobecná aj špecializovaná). Pravidlá úhrady zo strany pacienta sú v nemocničných ambulanciách rovnaké, ako v iných ambulanciách.

Prepustenie pacienta z nemocnice

Pri prepustení z nemocnice by vás mal ošetrujúci lekár poučiť o ďalšom liečebnom režime, poskytnúť vám potrebné lieky na tri dni a vyhotoviť lekársku prepúšťaciu správu pre vášho všeobecného lekára a lekára, na základe odporúčania ktorého došlo k prijatiu do nemocnice.

Strava v nemocnici

Liečebná výživa je súčasťou liečebného procesu. Pacientovu diétu pri príjme na oddelenie určí ošetrujúci lekár a mení ju podľa potrieb. Jedálne lístky vyhotovujú pracovníci oddelenia liečebnej výživy a stravovania danej nemocnice s príslušným vzdelaním v oblasti fyziologickej a klinickej výživy (asistenti výživy, asistenti výživy - špecialisti a vedúci asistent výživy).

Hospitalizácia

Ústavná zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín alebo, rozhodnutia súdu alebo, žiadosti osoby aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Všeobecné nemocnice

Všeobecné nemocnice sú určené na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rôznych špecializačných odboroch.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné