Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Blog

Všeobecné nemocnice

Všeobecné nemocnice sú určené na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v rôznych špecializačných odboroch.

2D/3D/4D ultrazvuk

Ultrasonografia (ultrazvuk, USG, sonografia, sono) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti ultrazvuku. Ultrazvukové vlny prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Vyšetrenie je bezbolestné, bezpečné, nemá vedľajšie účinky a nepredstavuje žiadne riziko.

Mamografia

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré sa vykonáva v dvoch základných projekciách na pravý aj ľavý prsník. Rozlíšenie röntgenového žiarenia je veľmi vysoké a práve preto veľmi citlivé pre diagnostiku malých ložísk, často ešte v predklinickom štádiu.

Magnetická rezonancia

Je to zobrazovacia metóda, ktorá využíva magnet a rádiové vlny na podrobné nasnímanie tela z vnútra. Najčastejšie sa používa na zobrazenie mozgu, chrbtice, brucha, panvy, krvných ciev a na diagnostikovanie poškodenia kĺbov ako kolena, zápästia, členka a ramena.

CT vyšetrenie

CT vyšetrením je možné diagnostikovať mnohé ochorenia, ako napríklad nádory, úrazy, zápaly, vnútorné krvácanie, metastázy, zložité zlomeniny ..., slúži na presné riadenie odberu tkanív z podozrivých ložísk, posúdenie priechodnosti ciev, presné plánovanie ožarovania a podobne. Vyšetrenie nie je bolestivé. Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia.

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť si môžete pozrieť TU.

Kúpele na Slovensku – zoznam

Kúpeľná liečba

Pokiaľ absolvujete kúpeľnú liečbu ako samoplatca, nepotrebujete ani návrh vypísaný lekárom, ani schválenie zdravotnou poisťovňou. V takom prípade vám zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť aj za služby (ubytovanie, strava, poplatky, daň) uhrádzate vy.

Rehabilitácia a fyzioterapia

Rehabilitácia a fyzioterapia má nezastupiteľné miesto v prevencií, diagnostike a liečbe najmä ochorení pohybového aparátu, od kĺbov, cez svaly, až po chrbticu. Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý zlepšuje priebeh ochorenia a urýchľuje návrat pacienta do normálneho života.

Achillova šľacha

Achillova šľacha je najväčšia šľacha v ľudskom organizme spájajúca trojhlavý sval lýtka s pätovou kosťou. Má významnú úlohu v koordinácii chôdze. Achillova šľacha sa môže poškodiť roztrhnutím alebo zápalom a degeneráciou.

Artroskopia bedrového kĺbu

Artroskopia bedrového kĺbu sa v posledných rokoch veľmi rýchlo rozvíja. Je však technicky náročná. Vzhľadom na tvar kĺbu a jeho hlboké uloženie je manipulácia s nástrojmi náročnejšia, vyžaduje skúsenosti a dobré prístrojové vybavenie. Problémy spôsobuje obezita a veľká svalová hmota.

Tenisový lakeť / golfový lakeť

Tenisový lakeť je bolestivý stav vonkajšej strany lakťového kĺbu spôsobený zápalovou reakciou úponu šliach svalov predlaktia. Bolestivý stav vnútornej strany lakťového kĺbu sa nazýva golfový lakeť.

Ortopedické ochorenia a ich liečba

Ortopédia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva, teda kostry, chrbtice, kĺbov a svalov. Okrem úrazov postihuje pohybový aparát opotrebovanie súvisiace s vekom, ale aj s chybnými návykmi a nesprávnym životným štýlom.

Anestézia

Anestézia je čiastočná alebo celková strata citlivosti, počas ktorej vymiznú obranné reflexy organizmu, a tak sa zabráni pocitu bolesti. Zaisťuje bezbolestnosť medicínskych výkonov. Celková anestézia je stav celkového znecitlivenia s kontrolovanou (riadenou) stratou vedomia pacienta (uspanie). Spočíva v podávaní špecifických liekov, celkových anestetík buď injekciou do žily alebo cez dýchacie cesty.

Predoperačné vyšetrenie

Predoperačné vyšetrenie je príprava pacienta pred plánovanými diagnostickými alebo liečebnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti. Vyhodnocuje sa zdravotný stav pacienta, posudzuje sa riziko plánovaného zdravotného výkonu.

Liečba krvnou plazmou

Liečba krvnou plazmou je využívaná pri artrózach veľkých a stredne veľkých kĺbov, bolesti šliach a šľachových úponov, pri chronických bolestiach chrbtice a na skrátenie doby rekonvalescencie poúrazových a pooperačných stavov. Používa sa ako podporná terapia pri natrhnutí väzov a šliach, zápalov šliach a väzov, v počiatočných štádiách poškodení chrupavky.

Rázové vlny

Rázové vlny sú pneumaticky generované akustické pulzy, ktoré sa zavádzajú do tela pomocou manuálneho aplikátoru tak, aby zasiahli cieľovú oblasť. Po fyzikálnej stránke sa nedajú rázové vlny porovnávať s tlakovými vlnami.

Konzervatívna / neoperačná liečba

Konzervatívna, neoperačná liečba má významnú úlohu v liečbe ortopedických ochorení. Neoperačná liečba v ortopédií sa samozrejme líši pri jednotlivých diagnózach, všeobecne však možno povedať, že zahŕňa zdravotnú starostlivosť formou farmakoterapie - liečby liekmi a masťami, hormonálne obstreky, liečbu krvnými preparátmi,

Ortopedické vyšetrenie

Ortopedické vyšetrenie diagnostikuje najmä vrodené a získané poruchy kĺbov a chrbtice, ich poškodenie opotrebovaním alebo úrazom. Súčasťou ortopedického vyšetrenia je anamnéza – informovanie lekára o vašich aktuálnych zdravotných problémoch, zdravotnom stave, súvisiacich zdravotných informáciách vo vašej rodine, charaktere zamestnania, voľnočasových aktivitách, ktoré by mohli ovplyvňovať váš zdravotný stav.

Jednodňová chirurgia v ortopédii

S rozvojom medicínskych postupov neustále narastá množstvo výkonov, ktoré môžu byť predmetom jednodňovej chirurgie v ortopédii. Pri veľkom množstve operačných zákrokov nie je pobyt v nemocnici nevyhnutný, pretože sa dajú vykonať formou jednodňovej chirurgie.

Očné šošovky

Očné šošovky sa rozdeľujú podľa chyby oka, ktorú korigujú:

Zelený zákal / liečba zeleného zákalu

Zelený zákal (glaukóm) vzniká najčastejšie z dôvodu vysokého vnútroočného tlaku, v dôsledku ktorého dochádza k poškodzovaniu (odumieraniu) zrakového nervu, ktoré sa prejavuje rôznymi poruchami videnia. Ochorenie často prebieha bez príznakov.

Šedý zákal/ liečba šedého zákalu

Šedý zákal (katarakta) sa prejavuje zhoršeným videním, citlivosťou na ostré svetlo, skresleným obrazom, odlišným vnímaním farieb, akoby vám výhľad prekrýval šedý závoj, ktorý postupne tmavne. Šedý zákal je dôsledkom prirodzeného procesu starnutia, pri ktorom očná šošovka stráca priehľadnosť a prepúšťa stále menej svetla na sietnicu.

Tupozrakosť/ liečba tupozrakosti

Tupozrakosť (amblyopia) nie je rozpoznateľná voľným okom. Je to funkčná vada oka spôsobená stratou zrakovej schopnosti oka v dôsledku toho, že v detskom veku mozog potláča menej ostrý obraz z jedného oka, aby zabránil dvojitému videniu.

Strabizmus/ liečba strabizmu

Strabizmus (škúlenie) je očná chyba, ktorá je viditeľná vďaka nerovnobežnému postaveniu očí. Strabizmus spôsobuje dvojité videnie. Je spôsobené poruchou svalovej koordinácie oka.

Astigmatizmus oka – definícia, prejavy a operácia

Astigmatizmus (tzv. cylinder) je obvykle vrodená chyba oka, väčšinou spôsobená nerovnomerným zakrivením rohovky, pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý tvar, ale je v niektorých smeroch sploštená alebo naopak viac zakrivená.

Presbyopia (Vetchozrakosť) – liečba a operácia

Zhoršenie videnia na blízko po 40-tke je prirodzeným dôsledkom starnutia oka. Potreba „okuliarov na čítanie“ je zvlášť obmedzujúca pre tých z nás, ktorí zároveň trpia krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Musíme si zvykať na multifokálne sklá okuliarov, alebo nosiť dvoje okuliare.

Ďalekozrakosť – laserová operácia ďalekozrakosti a jej cena

Ďalekozrakosť (hypermetropia) je refrakčná chyba oka, pri ktorej sa vzdialenejšie predmety zobrazujú ostrejšie ako blízke (máte horšie videnie na krátke vzdialenosti). Lúče svetla prechádzajúce očnou šošovkou a rohovkou sa nestretávajú na sietnici, ale až za ňou a tak sa obraz na sietnicu nepremieta ostro, ale rozmazane.

Krátkozrakosť – prejavy, liečba a operácia

Krátkozrakosť (myopia) patrí medzi najčastejšie očné vady. Jej vznik je ovplyvnený hlavne genetickou predispozíciou, ale aj vonkajšími vplyvmi. Niekedy vzniká pri šedom zákale. Krátkozrakosť sa prejavuje zhoršeným videním do diaľky, človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené.

Metóda Prelex

PRELEX je skratka znamenajúca presbyobic lens exchange, čo znamená výmenu šošovky u pacientov so zníženou schopnosťou akomodácie oka (zaostrenia – napríklad na písmená pri čítaní). Je jednou z alternatívnych metód korekcie zraku využívajúcou implantáciu multifokálnej (bifokálnej či trifokálnej) vnútroočnej šošovky.

Laserová operácia očí – metódy, vyšetrenie a priebeh

Rozhodnutie absolvovať laserovú operáciu očí nie je ľahké. Aby ste ho mohli urobiť, potrebujete dostatok zrozumiteľných informácií o svojej chybe oka a o ponúkaných metódach ich odstránenia. Cieľom tohto článku je poskytnúť vám všetky potrebné informácie.

Následná oftalmologická starostlivosť

V prípadoch vyžadujúcich doliečenie nadväzuje na ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť následná zdravotná oftalmologická starostlivosť, ktorú poskytujú:

Očné vyšetrenie – čo zahŕňa a aké choroby pomôže odhaliť

Očné vyšetrenie by malo začínať dôkladnou anamnézou. Teda oboznámením sa so zdravotným stavom pacienta, o jeho zdravotných problémoch, zrakových vadách a tiež aj o zdravotnom stave jeho najbližších príbuzných.

Preplatenie umelého oplodnenia v inom členskom štáte EÚ

V prípade preplatenia nákladov za výkon IVF v inom členskom štáte EÚ, musí byť výkon vopred schválený zdravotnou poisťovňou pred začiatkom cyklu, t. j. pred začatím podávania liekov súvisiacich s IVF. Postup schvaľovania je rovnaký ako v prípade, keď poistenka ide do centra IVF na Slovensku.

Cena umelého oplodnenia

Centrá asistovanej reprodukcie na Slovensku, ktoré nájdete na Infomedica ako zmluvných partnerov a na ktoré sa môžete objednať na konzultáciu TU, majú uzatvorené zmluvy so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.). Tieto kliniky poskytujú úvodné konzultácie bezplatne – sú platené z vášho zdravotného poistenia.

IVF / mimotelové oplodnenie – postup

IVF (in vitro fertilizácia) je metóda, pri ktorej dochádza k oplodneniu vajíčka mimo tela ženy, v laboratórnych podmienkach. Prebieha v niekoľkých fázach:

Umelé oplodnenie

Nedobrovoľná bezdetnosť alebo neplodnosť postihuje veľké množstvo párov po celom svete. Metódy asistovanej reprodukcie sú jedným zo spôsobov ako problém nedobrovoľnej bezdetnosti riešiť. V období od narodenia prvého dieťaťa počatého za pomoci asistovanej reprodukcie Louise Brown do udelenia Nobelovej ceny za vyvinutie a zdokonalenie metódy oplodnenia in vitro Robertovi G. Edwardsovi v roku 2010 sa stalo umelé oplodnenie štandardným lekárskym postupom.

Odber pupočníkovej krvi

Pupočníková krv je krv z placenty a pupočnej šnúry, ktorá obsahuje veľké množstvo kvalitných kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť premeniť sa na iný, špecializovanejší druh buniek a umožniť tak telu nahradiť špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu.

Neinvazívne biochemické vyšetrenia – vyšetrenia z krvi matky

Účelom biochemického vyšetrenia z krvi matky je prenatálne vyšetrenie plodu na najčastejšie chromozómové odchýlky, trizómie chromozómu. Jedinec, ktorý má tri chromozómy namiesto dvoch má navyše veľké množstvo genetickej informácie, čo vedie k zmenám fyzického vzhľadu a oneskoreniu duševného vývoja rôzneho stupňa.

Zobrazovacie vyšetrenia – 3D/4D ultrazvuk/cena

2D ultrazvuk poskytuje zobrazenie plodu v rovine, výstupom je dvojrozmerný obraz na monitore v reálnom čase. Z pohľadu zisťovania všetkých dôležitých parametrov zdravotného stavu dieťaťa vrátane zisťovania vrodených vývojových porúch má 2D ultrazvuk zásadný význam,

Invazívne biochemické vyšetrenia

Amniocentéza je invazívne vyšetrenie, pri ktorom sa pod ultrazvukovým dohľadom tenkou ihlou odoberie vzorka plodovej vody cez brušnú stenu. Umožňuje chromozomálne a biochemické vyšetrenie buniek plodovej vody, ktoré nesú genetickú informáciu plodu. Riziko spontánneho potratu väčšinou súvisiace s únikom plodovej vody je malé, 0,5 - 1%.

Neinvazívne biochemické vyšetrenia – vyšetrenia z krvi matky

Kombinovaný test, ktorým sa na konci prvého trimestra zisťuje krvná hladina špecifických látok (AFP, HCG, uE3), tzv. Triple test. Odhalí sa ním viac ako 80% plodov s Downovým syndróm.

Zobrazovacie vyšetrenia – 2D ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetrenie je bezpečné neinvazívne vyšetrenie. Prvým vyšetrením sa po vynechaní menštruácie zisťuje, či je žena tehotná. Pre presnosť sa vykonáva ultrazvukovou sondou zavedenou do pošvy.

Preventívne prehliadky v tehotenstve

Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva pre tehotné ženy v intervaloch raz mesačne počas tehotenstva a raz šesť týždňov po pôrode.

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Pred cestou do zahraničia je povinné len očkovanie proti žltej zimnici, ktoré je potrebné absolvovať najneskôr 10 dní pred príchodom do krajiny, v ktorej sa vyžaduje potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici. Očkuje sa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti oprávneného vydať medzinárodný certifikát o očkovaní proti žltej zimnici. Ostatné očkovania sú len odporúčané.

Očkovanie proti meningitíde

Meningitída je zápal mozgových blán, ktorý môže spôsobiť náhlu smrť u detí aj u dospelých. Inkubačná doba je krátka 1-7 dní. Príznakmi meningitídy sú únava, bolesť hlavy, brucha, svalov ako pri chrípke, potom sa na koži začnú objavovať červené škvrny a modriny, pacient je apatický a dezorientovaný.

Očkovanie proti besnote

Na trhu je dostupných viacero bezpečných a účinných vakcín proti besnote. Očkovacia látka sa podáva do svalu alebo pod kožu v 5 dávkach - 0., 3., 7., 14. a 30. deň po poranení. Vakcína sa aplikuje jednorazovo do svalu a okolia rany. Zviera, ktoré poranilo človeka, podlieha veterinárnemu sledovaniu. Ak je zviera zdravé až do konca veterinárneho dohľadu, očkovanie pacienta sa ukončí.

Očkovanie proti kliešťom

Očkovanie proti kliešťom je hovorové označenie očkovania proti kliešťovej encefalitíde. Vakcíny proti kliešťovej encefalitíde sú podľa zloženia určené pre deti alebo pre dospelých. Deti sa môžu očkovať od 1. roku života. Základné očkovanie pozostáva z troch dávok. Očkovanie je najvhodnejšie začať v zimných mesiacoch. Očkovacie látky sa podávajú injekčne do svalu. Po 3 až 5 rokoch sa odporúča preočkovanie.

Očkovanie proti tetanu

Očkovanie proti tetanu v troch dávkach je súčasťou povinného očkovania v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa, v 6. a 13. roku života sa realizuje preočkovanie. Prvé preočkovanie dospelých sa odporúča v 30. roku života podaním kombinovanej vakcíny proti tetanu a záškrtu a potom pokračovať každých 15 rokov, pretože vakcína proti tetanu chráni len obmedzenú dobu.

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti chrípke sa vykonáva vakcínou, ktorej zloženie určuje Svetová zdravotnícka organizácia každý rok tak, aby obsahovala najpravdepodobnejšie kmene vírusu, ktoré budú spôsobovať chrípkové ochorenie. Vakcíny proti chrípke sú kvôli vysokej schopnosti mutácie vírusu účinné len jednu sezónu.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné