Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Voda v kolene – príčiny, príznaky a liečba

Prítomnosť nadmerného množstva vody v kolene, ktorá spôsobuje jeho opuch, je jedným z príznakov poškodenia kolenného kĺbu. Príčina vzniku vody v kolene môže byť rôzna od úrazu až po zápalové ochorenie.

Koleno predstavuje najzložitejší kĺb v ľudskom tele. Dokáže sa vystierať, ohýbať, vykonávať rotačné pohyby vďaka čomu nám umožňuje chôdzu v rôznom teréne. Niet preto divu, že spolu s bedrovými kĺbmi, patria práve tie v kolenách medzi najvyťaženejšie kĺby v ľudskom organizme. Nielen, že nám umožňujú vykonávať rôzny rozsah pohybu, ale zároveň nesú aj celú váhu nášho tela.

Bolesti kolenných kĺbov už dávno nie sú len výsadou starších ľudí. Čoraz viac sa s nimi stretávame aj u mladšej generácie, pričom ich pôvodcovia môžu byť rôzni. Jedným zo sprievodných príznakov poškodenia kolenného kĺby je aj hromadenie vody v kolene.

voda v kolene

Čo je to voda v kolene?

Určité množstvo vody, odborne nazývanej synoviálna tekutina, má v kolene každý. Táto tekutina slúži na tlmenie trenia v kĺbe a zároveň vyživuje chrupky a šľachy. V prípade poškodenia kolena dochádza k hromadeniu tejto tekutiny a koleno postupne opuchne.

Príčiny hromadenia vody v kolene

Hromadenie vody v kolene vzniká v dôsledku zápalu, ktorým sa organizmus snaží vyriešiť vzniknutý problém. Do kĺbovej dutiny vstúpi krvná plazma s bielymi krvinkami a spolu sa pustia do „opravy“ poškodeného kĺbu. S pribúdajúcou tekutinou sa zväčšuje tlak v kĺbe, čo sa prejaví ako opuch.

Príčiny vzniku opuchu kolena sú rôzne. Najčastejšie ide o neustále preťažovanie kĺbu a opätovné zranenia, ktoré spôsobia poškodenie chrupavky alebo väzov v kolene. Rizikovou skupinou ľudí, u ktorých dochádza k zraneniu a následne opuchom kolena, sú aktívni športovci a ľudia trpiaci nadváhou.

Starší ľudia trpia opuchom kolena najmä z dôvodu systémových ochorení. Medzi celkové ochorenia organizmu, ktoré môžu spôsobiť opuch zaraďujeme: artrózu, reumatoidnú artritídu, dnu a infekcie.

Najčastejšie príznaky problému

Zvyšujúce sa množstvo synoviálnej tekutiny v kolene začne postupne tlačiť na vnútorné štruktúry kolena, čo vedie k tvorbe opuchu a obmedzeniu celkovej hybnosti kolena. Pri poškodení kolenných väzov je typická aj nestabilita pri športe alebo chôdzi v závislosti od rozsahu zranenia. Ďalšími príznakmi, vody v kolene môžu byť:

 •       pocit „ťažkého“ kolena,
 •       koleno je opuchnutejšie a teplejšie – v porovnaní so zdravým,
 •       svrbenie a začervenanie kože v oblasti kolena,
 •       bolestivosť – hlavne pri zaťažení postihnutej nohy.

Prvá pomoc pri vode v kolene

Prvú pomoc pri opuch kolena a tvorbe vody predstavujú studené obklady. Návštevu lekára by ste však nemali vymieňať za svojpomocnú snahu o vyriešenie problému. Ak sa voda v kolene nelieči, dochádza k obmedzeniu jeho pohyblivosti. Dlhodobé opuchy následne vedú k trvalému poškodeniu chrupky a kostí. V závažných prípadoch, kedy je opuch spôsobený infekciou, môže dôjsť k zničeniu väziva a strate funkčnosti kolena. Opuch kolena teda rozhodne nepredstavuje situáciu, kedy by ste s návštevou lekára mali otáľať.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Liečba vody v kolene

Spôsob liečby vody v kolene závisí od dôvodu, ktorý ju spôsobil Ortopéd na základe špeciálneho vyšetrenia určí pohyblivosť kolena a pomocou RTG, magnetickej rezonancie alebo ultrasonografie kĺbu zhodnotí poškodenie kolena.

V rámci liečby sa vykonáva tzv. punkcia, ktorej cieľom je zmierniť tlak v kolene a zlepšiť pohyblivosť kĺbu. Počas zákroku lekár pichne do kolena tenkú ihlu, s pomocou ktorej odstráni prebytočnú tekutinu. Hoci táto procedúra môže vyzerať hrôzostrašne, nie je sa čoho báť. Zákrok bolí len minimálne a navyše odobratie tekutiny poskytne zmiernenie bolesti kolena. Odobratá tekutina sa posiela na rozbor do laboratória, kde sa zisťuje prítomnosť krvi, kryštálov, proteínov, glukózy a baktérií.

Na základe výsledkov zobrazovacích vyšetrení a punkcie tekutiny sa určí dôvod vzniku tekutiny a určí sa liečebný postup. Ten môže pozostávať z liečby antibiotikami, kortikoidmi, kľudovým režimom, rehabilitáciou, ale aj chirurgickým zákrokom, všetko závisí od pôvodcu vzniku problému.

Ako sa starať o svoje kolená

Liečba problémov s kolenami je beh na dlhú trať a vyžaduje si dostatočnú trpezlivosť zo strany pacienta. Po ústupe ťažkostí by ste rozhodne nemali hneď podrobiť kolená extrémnej záťaži, nakoľko opätovné bolesti by na seba dlho čakať nenechali. Kolená zaťažujte len postupne a naučte sa obmedzovať pohyby, ktorými viete, že im škodíte. Výbornou pomôckou sú aj ortéza alebo bandáž, ktoré spevnia kĺb a dodajú väčšiu istotu pri pohybe.

Liečbu spojte aj s návštevou fyzioterapeuta, ktorý vás naučí cviky na posilnenie svalov a obnovenie funkcií kolena a zároveň vám vysvetlí, ako sa pri každodenných činnostiach vyhýbať pohybom, ktoré vaše kolená nadmerne zaťažujú. Výborným doplnkom k rehabilitácií je aj plávanie, ktoré predstavuje ideálny šport na posilnenie svalov v okolí kolena a zároveň nezaťažuje kĺby.

Ak trpíte nadváhou, doplnkom liečby by mala byť aj vaša snaha o zníženie hmotnosti. Nezabúdajte, že kolená musia niesť celú váhu vášho tela a každé kilo navyše prispieva k ich nadmernému zaťažovaniu.

SPORTCLINIC, s.r.o.

SPORTCLINIC, s.r.o.

Černyševského 14, 85101, Bratislava
Zobraziť kontakty

ARTHROMED, s. r. o.

Medchir, s.r.o. - ortopedická klinika

Medchir, s.r.o. - ortopedická klinika

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

UNITED CLINIC s.r.o.

UNITED CLINIC s.r.o.

Ľudovíta Fullu 5274, 90101, Malacky
Zobraziť kontakty

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Jarmočná 15, 949 01, Nitra
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné