Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: Blumental Clinic v Bratislave

Blumental Clinic je prvá klinika na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na liečbu kŕčových žíl a žilových ochorení. O informácie o liečbe kŕčových žíl je na Infomedica veľký záujem. Boli sme preto naozaj zvedaví, čo jedinečné ponúka táto nová špecializovaná klinika.

Klinika sa nachádza v krásnych nových priestoroch v centre Bratislavy. Naše obavy z parkovania v centre boli úplne zbytočné, keďže v podzemí komplexu je dobre dostupné veľké parkovisko. Kaviarne s príjemným posedením na prízemí môžu poskytnúť príjemný azyl Vášmu sprievodu, pokiaľ sa rozhodnete zákrok absolvovať s „morálnou podporou“.

Zo zdravotných dôvodov sprievod potrebný nie je. Moderné technológie, ktorými klinika disponuje minimalizuje bolestivosť rovnako ako dobu rekonvalescencie. Problému kŕčových žíl na nohách sa zbavíte ambulantne, bezbolestne, s kratšou dobou rekonvalescencie.

Blumental Clinic

Spolu s pacientkami centra sme s ich dovolením absolvovali dva najčastejšie liečebné výkony. Prvým  bolo odstránenie tenkých žiliek pod kožou na nohách, tzv. metličiek. Tieto trápia ľudí rovnako často ako kŕčové žily.  Nie je dobré podceňovať ich, nie sú len estetickým problémom, sú aj prvým štádiom chronického žilového ochorenia.

V Blumental Clinic odstraňujú metličky najmodernejšou metódou CLaCS, ktorá pochádza z Brazílie. Ako jediná klinika na Slovensku a v Čechách využíva na odstránenie metličiek vyšší rad laseru, ktorý umožňuje  šetrné odstránenie modrých aj červených metličiek. Kombinovaním pôsobenia laseru s použitím sklerotizačného roztoku sa zvyšuje efektivita liečby. Použitie externého chladenia minimalizuje bolestivosť. Zákrok pre takúto sklerotizáciu vyživovacej žily sa robí s pomocou najmodernejšej infrakamery VeinViewer Vision2.

Pre  rýchlu a efektívnu liečbu kŕčových žíl využíva Blumental Clinic metódu Endevenous Laser Treatment (EVLT). Klinika používa laserový generátor Lasotronix SMART M, do ktorého sa zapojí radiálne laserové vlákno priemeru 400 mikrometrov. Vlákno vydáva v operovanej žile žiarenie s vlnovou dĺžkou 1470 nm, ktoré sa v operovanej žile premení na teplo, postihnutú žilu uzavrie a umožní jej vstrebanie. Celý zákrok odstránenia kŕčových žíl sa vykonáva v lokálnej anestézii a pod ultrazvukovou kontrolou. Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém Canon XARIO 100MX USG mapping je prístroj, ktorý umožňuje nasondovanie postihnutej žily bez nutnosti väčších rezov, alebo u niektorých bez zanechania jazvy (nasondovanie žily sa robí len vpichom, ktorý jazvu nezanechá). Najväčšou výhodou tejto procedúry je minimálna bolestivosť po zákroku. Pooperačná rekonvalescencia je krátka. S tým súvisí i rýchly návrat do bežného života.

Oba zákroky prebiehali v príjemnej pokojnej atmosfére, ku ktorej výrazne prispel mimoriadne ľudský prístup celého zdravotníckeho tímu.

Vzhľadom na to, že odstránenie kŕčových žíl patrí medzi finančne náročnejšie výkony, ocenili sme možnosť úhrady zákroku na splátky.

Zaujíma vás viac?

Chcete sa o Blumental Clinic dozvedieť viac, alebo sa rovno objednať na konzultáciu? • Petra
  17. septembra 2019 9:50

  Moja skvelá skúsenosť s Blumental Clinic

  Za mňa bola návšteva Blumental Clinic najlepším rozhodnutím pri riešení problému s kŕčovými žilami. Profesionálny prístup a inovatívne postupy. Odporúčam každému, koho trápia kŕčové žily a nevie si rady.

 • Beňová
  17. septembra 2019 9:50

  Moja skvelá skúsenosť s Blumental Clinic

  Za mňa bola návšteva Blumental Clinic najlepším rozhodnutím pri riešení problému s kŕčovými žilami. Profesionálny prístup a inovatívne postupy. Odporúčam každému, koho trápia kŕčové žily a nevie si rady.

Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné