Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Kompresívne pančuchy pre mužov

Kŕčové žily nie sú ochorením, ktoré postihuje výlučne ženy. Môže ním trpieť každý, vrátane mužov. 

Národný portál zdravia uvádza, že 55 % žien má známky žilového ochorenia dolných končatín a asi 25 percent žien má viditeľné kŕčové žily. Muži sú postihnutí menej často, viditeľné varixy má asi len 15 percent mužov. Naproti tomu, podľa výsledkov štúdie z roku 2003, ktorá sa uskutočnila v Edinburgu na vzorke 1566 ľudí (699 mužov a 867 žien) vo veku 18 až 64 rokov, bola zistená mierne vyššia prevalencia kŕčových žíl u mužov (39,7%) ako u žien (32,2%).

Muži by si mali predovšetkým uvedomiť, že kŕčové žily sú ochorením, nie je to len kozmetický problém. Mnohí muži sa nezaujímajú o liečbu, pretože ich jednoducho nezaujíma vzhľad ich žíl. Toto ochorenie by však nemali zanedbávať.

Príčiny vzniku kŕčových žíl u mužov

Žily slúžia na to, aby odvádzali krv z tkanív naspäť do srdca (tepny ju zasa zo srdca privádzajú do tela). Aby sa krv mohla do srdca vrátiť, žily musia pracovať proti pôsobiacej gravitácii. Chlopne v žilách sa otvárajú, aby krv prúdila smerom k srdcu a zatvárajú, aby neprúdila späť. Ak sa tento mechanizmus naruší, pôsobením tlaku krvi sa žilové steny oslabujú, rozširujú, narušuje sa funkčnosť chlopní, a vznikajú kŕčové žily. Neliečené kŕčové žily začínajú vystupovať na povrch, sú nápadnejšie a môžu viesť k vzniku bolestivých vredov a krvných zrazenín, následkom ktorých môže byť až pľúcna embólia.

Príčiny vzniku kŕčových žíl sa u mužov a žien nelíšia, môže ich byť niekoľko. Medzi najčastejšie rizikové faktory patrí:

 • vek – postupujúcim vekom žily strácajú elasticitu
 • gény – výskyt kŕčových žíl v rodine
 • nadváha – spôsobuje väčší tlak na žily
 • dlhodobé sedenie alebo státie.

Kompresívne pančuchy pre mužov

Kompresívne pančuchy pre mužov

S niektorými rizikovými faktormi sa nedá bojovať, ale pre zdravie vašich žíl by ste sa mali zamyslieť nad úpravou vášho životného štýlu. Upraviť stravu, začať pravidelne cvičiť a znížiť hmotnosť. V neposlednom rade je pri prejavoch ochorenia vhodné nosiť kompresívne pančuchy, ktoré pevne sťahujú nohu a vytvárajú tlak na rozšírené žily, aby zúžili ich prierez. Kompresívne pančuchy poskytujú úľavu od malých dočasných opuchov členkov až po chronické štádium žilovej nedostatočnosti. Netreba sa nechať zmiasť, na prvý pohľad sa totiž kompresívne pančuchy (alebo podkolienky) nelíšia od tých bežných.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

V skutočnosti sú však upletené úplne inou technológiou a na iných strojoch ako bežné pančuchy alebo podkolienky. Hlavným rozdielom je tlak, ktorým pôsobia na dolné končatiny, ktorý postupne od členkov smerom hore klesá a pomáha žilám dopraviť krv späť k srdcu. Bez stupňovaného tlaku by pančucha nebola účinná, a mohla by dokonca uškodiť.

Druhy kompresívnych pančúch

Na výber máte rôzne druhy pančúch, dostupné vo viacerých farebných prevedeniach:

 • lýtkové pančuchy – alebo podkolienky, ktoré sú najjednoduchšou variantou kompresívnych pančúch. Často sa nimi začína či už na odporučenie lekára alebo z vlastného rozhodnutia. Na nohe držia vďaka širokému lemu. Nie sú vhodné ak sa vyskytujú kŕčové žily priamo pod alebo nad kolenom. Lem podkolienky nesmie nikdy obopínať postihnutú žilu alebo byť tesne nad alebo pod ňou
 • stehenné pančuchy – používajú sa najmä pri ochorení žíl v oblasti stehna
 • pančuchové nohavice – používajú sa pri postihnutí žíl vysoko na stehne až v trieslach, časť obopínajúca brucho už nie je kompresná.

Typy kompresívnych pančúch podľa druhu problémov

Podľa druhu problémov, ktoré vám kŕčové žily spôsobujú, je potrebné zvoliť najvhodnejší typ pančuchy podľa kompresnej triedy. Existuje totiž niekoľko typov pančúch podľa kompresnej triedy:

 • podporná preventívna kompresia CCLA (tlak v oblasti členku 10 – 17 mmHg) – na bezpríznakové stavy, prevenciu vzniku varixov, pri cestovaní
 • zdravotná kompresia ľahká – kompresná trieda CCL1 (tlak v oblasti členku 18 – 21 mmHg) – určená na metličkové žilky, unavené a ťažké nohy, večerné alebo príležitostné opúchanie nôh, prevencia cestovnej trombózy
 • zdravotná kompresia stredne silná – kompresná trieda CCL2 (tlak v oblasti členku 23 – 32 mmHg) – chronické žilové ochorenia, po operácii varixov, stav po flebotrombóze, zhojený bércov vred, výrazná varikóza so sklonom k edémom
 • zdravotná kompresia silná – kompresná trieda CCL3 (tlak v oblasti členka 34 – 46 mmHg) – pokročilé chronické žilové ochorenie, výrazné edémy, kožné zmeny, lymfedémy, pokročilá flebitída, stavy po recidivujúcich ulceráciách, sekundárna varikóza.

Prečo používať kompresívne pančuchy pre mužov

 • sú bezpečné a účinné
 • odďaľujú alebo v niektorých prípadoch aj odstraňujú potrebu operácie a užívanie liekov
 • umožňujú prežiť aktívny deň bez únavy nôh aj v náročných podmienkach
 • zachovávajú prirodzený a zdravý vzhľad nôh až do zrelého veku.

Zdroj: Aries, medical products: https://ariesmedishop.sk/

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

Imea - cievna klinika

Imea - cievna klinika

Letná 45 (1.poschodie), 040 01, Košice
Zobraziť kontakty

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Jarmočná 15, 949 01, Nitra
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné