Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Kompresívne pančuchy na kŕčové žily

Kompresívne produkty ARIES na liečbu na prevenciu a liečbu kŕčových žíl

Kŕčovými žilami je v súčasnosti postihnutý stále väčší počet osôb.  Tento problém postihuje vo vyspelých európskych krajinách 40 % žien a 20 % mužov. Problémy sa objavujú u stále mladších pacientov a skupina osôb trpiacich problémom žilovej nedostatočnosti sa rozširuje. Pojem kŕčové žily sa tak v poslednej dobe skloňuje vo všetkých pádoch. Ochorenie žilového systému je dlhodobou záležitosťou, ktorá vyžaduje úpravu životného štýlu a takmer stálu liečbu. Základom tejto liečby je kompresná terapia.

Používanie zdravotných kompresívnych pančúch je jednou z najdôležitejších metód liečby kŕčových žíl. Sila kompresie sa líši podľa štádia ochorenia žíl pacienta. Rozsah kompresívnej liečby je široký, od podpornej preventívnej kompresie, cez výrobky 1. kompresnej triedy pri žilnej nedostatočnosti v počiatočných štádiách, 2. kompresná trieda je použitá pri pokročilejšom štádiu ochorenia žíl až po 3. kompresnú triedu u závažnejších stavov kŕčových žíl.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

 • podporná preventívna kompresia – 10 – 17 mmHg (tlak v oblasti členku)
 • kompresná trieda – 18 – 21 mmHg
 • kompresná trieda – 23 – 32 mmHg
 • kompresná trieda – 34 – 46 mmHg

V letnom období, kedy sa vplyvom tepla problémy všetkých pacientov s kŕčovými žilami zväčšujú, často pacienti, ktorí sa liečia 2. kompresnou triedou, pristupujú ku kompromisu a pre letné obdobie zvolia zdravotné pančuchy 1. kompresnej triedy. Dôvodov je hneď niekoľko – pančuchy 1. kompresnej triedy sú spravidla tenšie, ľahšie a vzdušnejšie a to je pacientom samozrejme v horúcich dňoch príjemné. Ale voľba ľahšej kompresie nie je vhodná, a dokonca môže byť aj riziková. Liečba žíl v takomto prípade nie je dostatočná. Ohrozujúcim rizikom je embólia alebo trombóza.

S riešením prišla spoločnosť ARIES, a.s., uviedla na trh novinku, ktorá tento problém spoľahlivo vyrieši, stehenné samodržiace pančuchy zdravotnej rady Avicnum  360 FINE. FINE sú vzdušné, majú jemnú štruktúru a zároveň plne zachovanú funkciu 2. kompresnej triedy. Boli vyvinuté práve preto, aby pacienti nemuseli robiť kompromisy v liečbe. Fine umožňujú cítiť sa pri nosení ľahko, vzdušne a vďaka dostatočnej kompresii aj bezpečne. Pri vývoji stehenných pančúch  Avicenum 360 FINE mysleli dizajnéri nielen na perfektné technické spracovanie, ale tiež na prirodzený vzhľad. Pančuchy sú lemované krajkou, sú tenké a nohy v nich vyzerajú opálene a atraktívne. Využitie nachádzajú nielen v letných dňoch, ale aj pri spoločenských udalostiach. S pančuchami  Avicenum 360 FINE sa môžete plne tešiť zo života a zároveň nemusíte robiť ústupky pri vašej liečbe.

Aries kompresivne pancuchy 3

Imea - cievna klinika

Imea - cievna klinika

Letná 45 (1.poschodie), 040 01, Košice
Zobraziť kontakty

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Jarmočná 15, 949 01, Nitra
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné