Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Slnko, seno, slnečné okuliare

Vedeli ste, že prvé slnečné okuliare boli vynájdené v 12. storočí v Číne?

Bola to hrubá doska z údeného kremeňa v ráme, ktorý ju držal proti tvári používateľa. Nechránili pred škodlivými UV žiareniami, ale poskytli istú úľavu od svietenia slnka do očí.

Na začiatku  módneho trendu nosenia slnečných okuliarov boli hollywoodske herečky začiatku 20. storočia. Dovtedy boli slnečné okuliare považované za škaredú zdravotnícku pomôcku. Keď v dvadsiatych rokoch 20. storočia začali nosiť krátke účesy, spôsobili úpadok predaja dámskych vlasových doplnkov. To motivovalo americkú spoločnosť Foster Grant zmeniť doterajší sortiment a spustiť prvú masovú výrobu slnečných okuliarov. Slnečné okuliare sa stali veľmi populárnymi práve medzi hollywoodskymi hviezdami, ktoré ich začali používať na ochranu pred jasnými štúdiovými svetlami.

Slnečné okuliare však rozhodne nie sú len módnym doplnkom. Kvalitné slnečné okuliare chránia naše oči pred poškodením očnej rohovky, spojovky aj sietnice. Najmä počas leta netreba  ochranu očí podceňovať.

Slnko, seno, slnečné okuliare

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o slnečných okuliaroch

 1. V súvislosti s UV filtrom je dôležité číslo 400 nanometrov. UV filter s touto vlnovou dĺžkou poskytuje štandardný stopercentný systém ochrany.
 2. Neplatí, že čím tmavšie okuliare, tým lepšia ochrana pred žiarením. UV filter sa nachádza v okuliarovej šošovke a je úplne nezávislý od stupňa tónovania. Aj číre dioptrické sklá môžu obsahovať UV filter a chrániť naše oko.
 3. Ak chcete zistiť, či majú vaše okuliare skutočne UV ochranu, akú uvádzajú, nechajte si ich premerať v očnej optike.
 4. Ďalším parametrom slnečných okuliarov je kategória UV filtra (ochrana pred slnečným jasom)
 • UV filter kategórie 0 alebo 1 je bezfarebný až veľmi svetlý, s vysokou priepustnosťou svetla, používa sa pri zamračenej oblohe a zníženej viditeľnosti.
 • UV filter kategórie 2 je stredne tmavý, určený pre jasné dni bez ostrého slnka, napríklad v jarnom a jesennom období.
 • UV filter kategórie 3 je najčastejšie používaný, hodí sa pre väčšinu situácií, je tmavší a chráni aj pred ostrým slnkom, používa sa pri dobrých svetelných podmienkach.
 • UV filter kategórie 4 je extrémne tmavý a používa sa výhradne v podmienkach s mimoriadne vysokým jasom, na snehových pláňach, na púšti, vo vysokohorskom prostredí. Kategória 4 nie sú vhodné k použitiu pri riadení motorových vozidiel (sú príliš tmavé).
 1. Čím väčšie, tým lepšie – slnečné okuliare by mali pokrývať celú veľkosť oka.
 2. Na šoférovanie nie je vhodná modrá farba skiel, lebo znižuje intenzitu vnímania červenej a zelenej farby.
 3. Za volant sú vhodné sivá a hnedá farba, ideálne sú slnečné okuliare s polarizačným efektom, ktoré znižujú množstvo odrazeného svetla do oka, a tým zabraňujú oslňovaniu.
 4. Pre šport sú vhodnejšie plastové okuliarové šošovky, lebo sú ľahšie a nehrozí poranenie oka pri rozbití okuliarovej šošovky.
 5. Kontaktné šošovky s UV filtrom nie sú náhradou slnečných okuliarov. Mali by sa vždy nosiť spolu so slnečnými okuliarmi s kvalitným UV filtrom.
 6. Slnečné okuliare označené CE zodpovedajú normám Európskej únie.


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné