Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.
Kliniky

CRM-BB, s. r. o., Adresa prevádzky: Centrum reprodukčnej medicíny a gynekológie

CRM-BB, s. r. o., Adresa prevádzky: Centrum reprodukčnej medicíny a gynekológie Rated 5 / 5 based on 1 reviews.

Profil

Sanatórium Helios SK v Banskej Bystrici (CRM-BB s. r. o.) poskytuje služby klientom z celého Slovenska aj klientom zo zahraničia. Centrum ponúka osobný prístup so zreteľom na zachovanie maximálnej intimity a anonymity každého páru. Všetky konzultácie sú zdarma, či už prebiehajú osobne alebo e-mailovou či telefonickou formou.

Úspešnosť radí Sanatóriá Helios SK v  medzi najlepšie centrá na svete. Šancu na otehotnenie zvyšuje kvalitnou preimplantačnou genetickou diagnostikou na 5-6-denných embryách – blastocystách.

Štandardné postupy Sanatória Helios SK zahŕňajú:

 • komplexné vyšetrenie oboch partnerov pred zahájením liečby,
 • vykonávanie monitorovanej stimulácie s 3 – 4 pravidelnými kontrolami (odbery krvi a ultrazvukové vyšetrenie),
 • optimálne načasovanie odberu vajíčok aj transferu. Niekedy je potrebné stimuláciu podľa výsledku kontrol predĺžiť, alebo naopak skrátiť. Preto sanatórium pracuje 7 dní v týždni.
 • predĺžená kultivácia do 5. – 6. dňa vývoja embryí a transfer výlučne embryí v štádiu blastocysty,
 • transfer iba jedno embryo, vždy po predĺženej kultivácii a v správnej dobe, vzhľadom k fáze cyklu.

PGS – preimplantačný genetický screening embryí (v spolupráci so SH Brno). Je to vyšetrenie, ktoré pomáha vylúčiť geneticky chybné embryá z ďalšieho použitia. Zvyšuje sa tak úspešnosť a skracuje doba potrebná na zdravé tehotenstvo.

Prvá konzultácia

V Sanatóriách Helios SK nepotrebujete žiadnu žiadanku ani odporúčanie od gynekológa či iného lekára. Pred odberom krvi na prvej konzultácii nemusíte byť nalačno.

Pri prvej konzultácii sú na základe anamnézy páru odporúčané základné vyšetrenia:

 1. Základný spermiogram
 2. Kompletný hormonálny profil
 3. Imunologické vyšetrenia
 4. Funkčné testy spermií
 5. Vstupné ultrazvukové vyšetrenie
 6. Naplánovanie ďalších vyšetrení

Neplodnosť

 • Diagnostika neplodnosti
 • Liečba neplodnosti

Asistovaná reprodukcia

 • IUI Intrauterinná inseminácia – inseminácia partnerovými spermiami
 • AIUI asistovaná intrauterinná inseminácia – inseminácia spermiami darcu
 • IVF in vitro fertilizácia – postupy vedúce k umelému oplodneniu v laboratóriu

Darcovstvo

 • Darcovstvo vajíčok

Darcovstvo spermií

 • Gynekologická ambulancia
 • Operačná liečba
 • Ultrazvuková diagnostika

Sanatóriá Helios SK  majú zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Liečba IVF je čiastočne hradená vašou zdravotnou poisťovňou v indikovaných prípadoch. Pacienti si čiastočne priplácajú aj na lieky používané na stimuláciu dozrievania vajíčok.

V súčasnosti je podľa zákona Z. č. 777/2004 Z. z. liečba IVF hradená zdravotnou poisťovňou v týchto indikáciách

 1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
 2. endometrióza
 3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
 4. sterilita s neznámou príčinou
 5. zlá kvalita spermií partnera
 6. imunitne podmienená sterilita
 7. dedičné ochorenia a iné

Hradené sú 3 cykly umelého otehotnenia do 39 rokov veku ženy.

Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám. Presný rozpis doplatkov aj s vysvetlením Vám radi poskytnú priamo v Sanatóriu Helios SK. Pred začatím stimulácie budete v každom prípade vedieť, akú časť nákladov vám bude hradiť vaša zdravotná poisťovňa a koľko si budete za liečbu priplácať.

Sanatórium Helios, s. r. o Brno
Štefánikova 12
602 00 Brno
recepcia Sanatoria Helios: +420 549 523 211
koordinátorky IVF: +420 549 523 258
andrologické laboratórium: +420 549 523 257
embryologické laboratórium: +420 549 523 256
info@sanatoriumhelios.cz

Sanatórium Helios SK, s.r.o.
D. Michaelliho 2
036 01 Martin
+421 434 271 201
info@sanatoriumhelios.sk
www.sanatoriumhelios.sk
www.facebook.com/sanatoriumheliosvmartine

Sanatórium Helios Košice, s.r.o.
Krivá 23
040 01 Košice
+421 903 464 643
info@sanatoriumhelioskosice.sk
www.sanatoriumhelioskosice.sk

Lekári centra:

MUDr. Peter Krajkovič
krajkovic@sanatoriumhelios.sk

MUDr. Igor Bornay
bornay@crmbb.sk

MUDr. Lenka Rosová
rosova@crmbb.sk

Kde nás nájdete

Cenník

1.1 PROCES IVF

Názov úkonu Cena s DPH
IVF – výkon (konzultácia s IVF špecialistom, liečebný plán, stimulácia s výnimkou doplatkov za lieky, odber vajíčok v celkovej anestézii, embryotransfer)(hradené ZP v prípade schválenia IVF cyklu) 1 100 €
Stimulácia FSH pred IUI 50 €
Povinné sérologické vyšetrenia STD (1 osoba)(hradené zo ZP v prípade, že pacientka/partner je poistencom ZP SR) 30 €
ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie), cena za 1-8 vajíčok 370 €
PICSI (ICSI spermie), cena za 1-8 vajíčok 540 €
Doplatok za ICSI, PICSI - 1 vajíčko (nad 8 vajíčok) 40 €
MACS (magnetická separácia spermií) 270 €
Predĺžená kultivácia (do 5. - 6. dňa vývoja embryí) 270 €
Kultivácia v GERI inkubátore s kontinuálnym monitoringom embryí 280 €
Asistovaný hatching (narušenie obalu embrya pomocou laseru) 150 €
TESE (chirurgický odber spermií v celkovej anestézii) 500 €
Cyklus s darovanými vajíčkami (podrobnejšie v cenníku pre darcovský program) 3100-6950 €
Transfer darovaného embrya (blastocysty) 1700 €
1 dávka spermií anonymného darcu z kryobanky SH (darca má vykonané genetické vyšetrenia, vyšetrenia na pohlavne prenosné choroby podľa požiadaviek legislatívy, spermiogram, funkčné testy spermií vrátane fragmentácie DNA) 250 €
Natívny cyklus (aj bez zisku vajíčok) 700 €
Cyklus prerušený pred odberom vajíčok 190 €

1.2 VÝKONY ANDROLÓGIE

Názov úkonu Cena s DPH
IUI 120 €
Základný spermiogram vrátane morfológie podľa WHO 2010 (30 ak ide o samoplatcu) 17 €
Trial wash test (TW) – funkčný test pre pokusné spracovanie spermií 50 €
Test integrity (fragmentácie) DNA spermií 135 €
Test na protilátky proti spermiám 50 €
„Balíček funkčných testov“ (TW + test integrity DNA + test na protilátky) 180 €
PCT (postkoitálny test) 25 €
Mikrobiologická kultivácia ejakulátu 60 €

1.3 KRYOKONZERVÁCIA

Názov úkonu Cena s DPH
Kryokonzervácia (zamrazenie) prvého embrya (vždy jedno embryo na jednom nosiči) 160 €
Kryokonzervácia (zamrazenie) každého ďalšieho embrya (vždy jedno embryo na jednom nosiči) 80 €
Kryoembryotransfer (KET) 210 €
Kryokonzervácia vajíčok, 1-6 vajíčok 400 €
Kryokonzervácia vajíčok, 7-12 vajíčok 600 €
Kryokonzervácia vajíčok, 13-20 vajíčok 800 €
Kryokonzervácia spermií 160 €
Uchovávanie mrazených embryí/vajíčok/spermií 10 €/mesiac
Uchovávanie mrazených embryí/vajíčok/spermií v karanténe 55 €/mesiac
Rozmrazenie 1 pejety (nosiča) vajíčok/embryí 115 €

2. CENNÍK GYNEKOLOGICKÝCH A PRENATÁLNYCH VYŠETRENÍ HRADENÝCH/ NEHRADENÝCH ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Názov úkonu Cena s DPH Samopl
Objednanie na hodinu 0 € 0 €
Objednanie mimo ordinačných hodín 20 € 20 €
Vyšetrenie mimo pracovnej doby 100 € 100 €
Predĺžená konzultácia nad 1 hodinu 17 € 17 €
Gynekologické vyšetrenie 20 € 20 €
Gynekologická konzultácia 10 € 10 €
Komplexná gynekologická prehliadka 30 € 30 €
Lokálne ošetrenie v pošve 4 € 4 €
Kultivácia z pošvy 3 € 13 €
Onkocytológia krčka maternice konvenčnou metódou 5 € 9 €
Cytologické vyšetrenie krčka maternice metódou LBC 25 € 25 €
Ultrazvuk transvaginálny - gynekologický 0 € 16,50 €
Ultrazvuk cez prednú brušnú stenu - gynekologický 0 € 10 €
Ultrazvuk a dopplerovské vyšetrenie prietokov krvi 0 € 23 €
Vyšetrenie prsníkov 6 € 6 €
Prenatálna kontrola 15 € 15 €
Včasný prenatálny ultrazvuk 20 € 20 €
Prenatálny ultrazvuk 30 € 30 €
Prenatálny ultrazvuk a vyšetrenie prietokov krvi 40 € 40 €
4D ultrazvuk (vrátane CD a obrázkov plodu) 50 € 50 €
Obrázok plodu (1ks) 2 € 2 €
Napálenie CD s UZ nálezom 6,5 € 6,5 €
Meranie dĺžky krčka maternice 10 € 10 €
Vystavenie materského preukazu 30 € 50 €
Vyšetrenie a žiadosť na UPT 30 € 30 €
Zavedenie IUD 50 € 50 €
Extrakcia IUD 15 € 15 €
Aplikácia injekcie 2 € 2 €
Stanovenie PAPP-a a HCG 10 € 16 €
Zavedenie karty a anamnéza 10 € 10 €
Scanovanie lekárskych správ a výsledkov 2 € 2 €
Poštovné 2 € 2 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť 5 € 5 €
Odber krvi (1 skúmavka) 2 € 2 €
Určenie tehotenstva – odber HCG 7 € 9 €
Karyotyp (1 osoba) 200 €
Biopsia vulvy, pošvy, krčka maternice 0 € 70 €
Abtorzia polypu krčka maternice 0 € 100 €
Dilatácia a kyretáž krčka maternice 0 € 100 €
Hysteroskopia diagnostická 0 € 300 €
Hysteroskopia operačná (Hycosy) 0 € 350 €
Hyfosy - vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov 140 € 140 €
Frakcionovaná kyretáž 0 € 150 €
LEEP konizácia krčka maternice 0 € 150 €
Revízia a evakuácia dutiny maternice 0 € 150 €
Punkcia ovariálnej cysty 0 € 70 €
Poplatok za celkovú anestéziu 50 € 50 €
Histologické vyšetrenie pre samoplatcov – podľa cenníka externého laboratória (k nahliadnutiu na vyžiadanie u sestry)

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné