Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.
Kliniky
Oftal

OFTAL s. r. o.

OFTAL s. r. o. Rated 5 / 5 based on 6 reviews.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen
+421 45/ 520 14 40

Pondelok – Piatok: 07:00 – 15:00

Objednať na konzultáciu

OFTAL je prvou špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia na Slovensku. Na nemocnicu OFTAL sa môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom so zrakom. Poskytuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť (v ambulanciách, operačných sálach, lôžkach, vybavenie špičkovou diagnostickou, operačnou a liečebnou technikou). Komplexnosť oftalmologickej starostlivosti doplňujú služby špecializovanej očnej optiky s poradňou pre slabozrakých a o zrak detí sa stará tím pleoptických a ortoptických sestier v Očnej škôlke v Banskej Bystrici.

Nemocnica OFTAL v číslach:

 • 90 000 vyšetrení ročne
 • 540 hospitalizácií ročne
 • 6 500 operácií ročne
 • 90% operácií jednodňovej chirurgie
 • 25% operácie šedého zákalu (katarakty)
 • 3% operácie zeleného zákalu (glaukómu)
 • 32% operácie vekom podmienenej degenerácie makuly
 • 38% operácie diabetickej retinopatie

OFTAL je prvou špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia na Slovensku. Vznikla 1.6.2005 z pôvodného Očného oddelenia NsP Zvolen. Zavedením moderných vyšetrovacích, mikrochirurgických a ošetrovateľských metód sa v špecializovanej nemocnici výrazne zvýšila úroveň starostlivosti o pacientov.

ŠN OFTAL patrí k špičkovým oftalmologickým pracoviskám na Slovensku, poskytuje vysoký štandard zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Od roku 2007 je súčasťou nemocnice špecializovaná optika s poradňou pre slabozrakých, ktorá doplňuje komplexnú, liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť realizovanú na špecializovaných ambulanciách, operačných sálach a na lôžkovom oddelení.

Od roku 2008 je ŠN OFTAL na základe kvalifikačných kritérií a technického vybavenia zaradená medzi 10 vybraných aplikačných centier v SR, kde je povolená aplikácia liečiv do sklovca (IVT).

V hodnotení nemocníc na Slovensku podľa indikátorov kvality je ŠN OFTAL od roku 2007 opakovane na prvom mieste.

Naše skúsenosti s návštevou OFTAL si môžete prečítať tu.

Z vybraných operácií:

Zelený zákal (glaukóm):

V OFTALe vám poskytnú neoperačnú (medikamentóznu) a aj operačnú liečbu glaukómu. Klinika vykonáva všetky operácie glaukómu.

Šedý zákal (katarakta):

Liečba katarakty je operačná. OFTAL vykonáva mikroincíznu fakoemulzifikáciu s implantáciou vnútroočnej šošovky. Operuje na špičkových prístrojoch s maximálnou bezpečnosťou, efektívnosťou a šetrnosťou ku tkanivám oka (CENTURION). Implantuje najkvalitnejšie foldovateľné šošovky (VOŠ), ktoré umožňujú implantáciu cez minimálny rez. V prípade astigmatizmu sa implantujú torické šošovky objednávané presne na mieru. Sekundárna katarakta je operovaná laserom.

Retina:

Liečba ochorení sietnice, cievovky a sklovca v OFTAL je komplexná. U pacientov kombinuje všetky typy liečby s cieľom dosiahnuť optimálny výsledok miniinvazívnymi metódami.

V OFTAL pracuje mladý, progresívny tím vedený renomovanými očnými chirurgmi, s dlhoročnou praxou a vynikajúcimi výsledkami. Lekári nemocnice sú členmi medzinárodných výskumných tímov. Najnovšie poznatky, najnovšiu prístrojovú a operačnú techniku aktuálne implementujú do praxe. Organizujú kongresy, semináre a praktické školenia na výchovu a vzdelávanie mladých oftalmológov.

MUDr. Peter Lysina

MUDr. Peter Lysina
Lekár so špecializáciou v odbore oftalmológia, medicínsky riaditeľ

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

MUDr. Marta Ondrejková, PhD
Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, prednostka

MUDr Monika Gajdošová

MUDr Monika Gajdošová
Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, primárka

MUDr. Natália Hromníková

MUDr. Natália Hromníková
Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia

MUDr. Zuzana Siváková

MUDr. Zuzana Siváková
Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia

MUDr. Petra Farraová

MUDr. Petra Farraová
Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia

MUDr. Barbora Petrášová

MUDr. Barbora Petrášová
Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia

MUDr. Romana Pejchalová

MUDr. Romana Pejchalová
Sekundárna lekárka

MUDr. Marta Ondrejková, ml.

MUDr. Marta Ondrejková, ml.
Sekundárna lekárka

MUDr. Mária Borošová

MUDr. Mária Borošová
Sekundárna lekárka

MUDr. Lenka Katriňáková

MUDr. Lenka Katriňáková
Sekundárna lekárka

MUDr. Daniela Kňazovická

MUDr. Daniela Kňazovická
Sekundárna lekárka

Mgr. Iveta Slizová

Mgr. Iveta Slizová
Vedúca sestra, odborná garantka

Miroslava Balážová

Miroslava Balážová
Staničná sestra

Bc. Marcela Ďurišová

Bc. Marcela Ďurišová
Staničná sestra

Bc. Mariana Lihocká

Bc. Mariana Lihocká
Sestra na ambulancii

Beáta Kubišová

Beáta Kubišová
Inštrumentárka

Lucia Kukučková

Lucia Kukučková
Inštrumentárka

Ľubica Slobodníková

Ľubica Slobodníková
Inštrumentárka

Ľubica Kožáková

Ľubica Kožáková
Sestra na operačnej sále

Janette Schwartzová

Janette Schwartzová
Sanitárka na operačnej sále

Zuzana Dorotová

Zuzana Dorotová
Sestra na oddelení

Mária Porubská

Mária Porubská
Sestra na oddelení

Marianna Osvaldtová

Marianna Osvaldtová
Sestra na oddelení

Bc. Veronika Bystričanová

Bc. Veronika Bystričanová
Sestra na oddelení

Romana Blahová

Romana Blahová
Sestra na oddelení

Darina Marková

Darina Marková
Sanitárka na oddelení

Michaela Fajčíková

Michaela Fajčíková
Sanitárka na oddelení

Andrea Lichá

Andrea Lichá
Recepcia a optika

Miriam Beňová

Miriam Beňová
Recepcia a optika

Mgr. Terézia Javorková

Mgr. Terézia Javorková
Ortoptická sestra

Jana Dzúriková

Jana Dzúriková
Ortoptická sestra

Katarína Paulovičová

Katarína Paulovičová
Diplom. optometristka

Mária Sotáková

Mária Sotáková
Recepcia a optika

OFTAL disponuje najmodernejším vybavením, vyšetrovacími, mikrochirurgickými a ošetrovateľskými metódami:

 • ambulancia vybavená komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu glaukómu
 • ambulancia vybavená komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu katarakty
 • ambulancia vybavená komplexnou prístrojovou technikou so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice, cievovky a sklovca
 • operačná sála 1 zameraná na vnútroočné operácie – operácie katarakty, glaukómu, sietnice a sklovca:
 • operačný mikroskop pre operácie predného a zadného segmentu oka – Zeiss
 • prístroj na operáciu katarakty – Centurion
 • prístroj na operáciu sietnice a sklovca – Constellation
 • endolaser
 • navigačný system pre operácie oka – Verion
 • kamerový system na záznam a prenos operácií oka
 • polohovateľný operačný stôl a kreslo
 • operačná sála 2 zameraná na intravitreálne aplikácie, okuloplastické operácie:
 • operačný mikroskop pre operácie predného a zadného segment oka – Leica
 • polohovateľný operačný stôl a kreslo
 • kryoprístroj
 • laser na cyklofotokoaguláciu

OFTAL má uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.,
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Špecializovaná očná ambulancia so zameraním na ochorenie sietnice a glaukóm
Spojová 25, 974 04 Banská Bystrica (zdravotné stredisko EDELMA pri “Papuči”)

Kontakt: +421 48/ 415 37 10

Špecializovaná očná ambulancia so zameraním na kataraktu a glaukóm
Rázusova 39, 977 01 Brezno

Kontakt: +421 48/ 611 25 52

Kde nás nájdete

Cenník

Služby a výkony nehradené zdravotnou poisťovňou

Cena s DPH
Poplatok za ubytovanie a stravu pri výkonoch, pri ktorých nie je hradená hospitalizácia 50 €
Poplatok za obed 10 €
Poplatok za celodennú stravu 20 €
Potvrdenie pre sociálnu poisťovňu 15 €
Vyšetrenie na posúdenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20 €
Základné očné vyšetrenie bez zdravotného poistenia 30 €
Vystavenie lekárskeho posudku (o zdravotnej spôsobilosti na prácu, posúdenie zdravotného stavu pre komerčnú poisťovňu) bez vyšetrenia 20 €
HRT vyšetrenie zrakového nervu Heidelbergským tomografom 15 €
OCT TZN vyšetrenie zrakového nervu optickou koherentnou tomografiou 15 €
OCT MK vyšetrenie makuly optickou koherentnou tomografiou 15 €
OCT KU vyšetrenie komorového uhla optickou koherentnou tomografiou 15 €
IOL MASTER meranie a výpočet umelej vnútroočnej šošovky 25 €
VERION meranie, výpočet a projekcia torickej vnútroočnej šošovky 50 €
VERION BARRET meranie, výpočet a projekcia multifokálnej šošovky 75 €
Doplatok rozdielu medzi nákupnou cenou umelej vnútroočnej šošovky a sumou, ktorú za ňu hradí príslušná zdravotná poisťovňa (výška poplatku aktuálne podľa platnej legislatívy). variabilná cena
Poplatok za výber operatéra 50 €
Kozmetické operačné výkony a diagnostické výkony pre samoplatcov Cena s DPH
Odstránenie jačmeňa (poistenci VšZP) 50 €
Odstránenie bradavice bez potreby stehu 50 €
Odstránenie previsu kože horného viečka – jedno oko 250 €
Odstránenie previsu kože horného viečka – obe oči 450 €
Operácia katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky (k cene výkonu sa pripočítava cena umelej vnútroočnej šošovky podľa nadobúdacej ceny) 800 €
Pars plana vitrektómia (k cene sa pripočítava cena špeciálneho jednorázového spotrebného materiálu pre 23G a 25G vitrektómiu) 1500 €
Intravitreálna aplikácia liečív (k cene sa pripočítava cena lieku podávaného intravitreálne) 150 €
Komplexné očné vyšetrenie pri ochoreniach sietnice 50 €
Komplexné očné vyšetrenie pri glaukómovom ochorení 50 €
KKomplexné vyšetrenie predného segmentu 50 €
Vyšetrenie perimetra 15 €
Komplexné očné vyšetrenie pred operáciou katarakty 100 €
Kontrolné očné vyšetrenie 20 €
INFORMÁCIE: Ambulantná operácia katarakty s implantáciou štandardnej foldovateľnej šošovky pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku je u nás bez poplatku. Poplatok za vyšetrenie v pohotovosti je 2,00 €.

Objednávkový formulár

* Vyplnenie týchto položiek je povinné.

Infomedica nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, nezhromažďuje ani neuchováva zdravotné údaje. Prosíme, aby ste v mailoch neuvádzali zdravotné údaje, takéto údaje budú ihneď odstránené.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné