Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.
Kliniky
GYN – FIV

GYN – FIV, a.s.

GYN – FIV, a.s. Rated 4 / 5 based on 7 reviews.
Záhradnícka ulica č. 42, 821 08 Bratislava, 821 08, Bratislava
+421 2 50 10 29 00, +421 902 818 100, +421 915 450 818

Po-Pia: 9:00 – 15:30

Profil

GYN – FIV na základe svojich bohatých skúseností poskytuje komplexnú starostlivosť pri liečbe neplodných párov. Pre svojich pacientov hľadá vždy to najlepšie riešenie, pričom individuálny prístup k pacientovi je jeden zo základných predpokladov úspešnej liečby.

Spoločnosť GYN – FIV a. s., centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu vám pod jednou strechou ponúka:

• bezplatné konzultácie pre neplodné páry a vstupné pohovory
• komplexnú diagnostiku príčin ženskej neplodnosti (sterilita) vrátane hormonálnych vyšetrení erudovaných ultrazvukových a endoskopických vyšetrení (laparoskopia, hysteroskopia)
• vyšetrenie za pomoci trojrozmerného (3D a 4D) ultrazvuku

• diagnostiku a liečbu urologických ochorení a mužskej neplodnosti, vrátane chirurgického odberu spermií (MESA TESE)
• komplexnú škálu výkonov jednodňovej chirurgie
• komplexnú liečbu neplodnosti, od hormonálnej liečby až po vysoko špecializované výkony asistovanej reprodukcie – in vitro fertilizácia (IVF) a embryotransfer (ET), vrátane mikromanipulačných techník – intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI), predimplantačná genetická diagnostika (PGD)
• liečbu neplodnosti pomocou darcovského programu oocytov, embrií a spermií
• genetické konzultácie

Diagnostika a liečba neplodnosti

Neplodnosť je problémom páru. Podiel príčiny neplodnosti páru na strane ženy a na strane muža je približne rovnaký. Preto sa vždy vyšetrujú obaja partneri. Cieľom vyšetrení je odhalenie príčiny neplodnosti s jej následným odstránením, alebo liečbou.

Ženský faktor sterility

Pri diagnostike a liečbe ženského faktora sterility patria medzi základné vyšetrenia okrem pohovoru s pacientkou a gynekologického vyšetrenie aj ultrazvukové, bakteriológia pošvy a krčka maternice, odber krvi a laparoskopia (vykonáva sa v celkovej anestézii) alebo hysterosalpingografia (HSG = ambulantný röntgenologický výkon s röntgen kontrastnou látkou) na posúdenie stavu vnútorných pohlavných orgánov (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, spolu s posúdením ich priechodnosti, prípadne odstránenia zrastov, ložísk endometriózy a pod.).

Doplnkovými vyšetreniami sú najmä hysteroskopia (diagnostický, alebo i operačný výkon, väčšinou vykonávaný v celkovej anestézii na posúdenie stavu dutiny maternice, sliznice maternice, ústia vajíčkovodov), postkoitálny test (posúdenie kvality hlienu, množstva a pohybu spermií po normálnom pohlavnom styku), genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti), vyšetrenie na prítomnosť ochorení spôsobujúcich zvýšené zrážanie krvi s následnou vyššou pravdepodobnosťou samovoľného potratu, imunologické vyšetrenie (prítomnosť protilátok proti spermiám a vaječníkom), ako aj psychologické a sexuologické vyšetrenie (ťažkosti pri pohlavnom styku, psychoreaktívne poruchy a pod.).

Mužský faktor sterility

Pri diagnostike a liečbe mužského faktora sterility poskytuje centrum Gin – fiv komplexné vyšetrenie ejakulátu, ktoré môže odhaliť príčiny neplodnosti muža a určiť vhodný postup v IVF liečbe. Základným vyšetrením plodnosti u mužov je Spermiogram, ktorý umožňuje zistiť okrem objemu, pH, koncentrácie a pohybu spermií aj morfológiu (tvar) spermií.
Ďalšími vyšetreniami sú napríklad vyšetrenie fragmentácie DNA v spermiách a stanovenie prítomnosti protilátok proti spermiám v ejakuláte.

V prípade idiopatickej sterility (sterility z neznámej príčiny) alebo pri andrologickej príčine sterility – nedostatočnej kvalite spermií je aplikovaná bezpečná a účinná metóda na výber funkčných spermií – metóda MACS – Magnetic-Activated Cell Sorting, ktorá pomocou magnetického poľa a špeciálnych mikročastíc umožňuje zachytiť spermie s poškodenou – fragmentovanou DNA alebo spermie už vo včasnom štádiu apoptózy. Zdravé spermie vyselektované MACS separátorom sa potom dajú použiť pre všetky oplodňovacie techniky v asistovanej reprodukcii (IUI, IVF, ICSI) alebo pred kryokonozerváciou spermií.

Ak v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (azoospermia), môžu sa získať zo semenníkov alebo nadsemenníkov mikro-chirurgickým zákrokom metódou MESA – Micro Epididymal Sperm Aspiration – odsatie spermií z nadsemenníkov, alebo metódou TESE – Testicular Sperm Extraction – získanie tkaniva semenníkov, ktoré sa následne spracuje v laboratóriu – získané spermie sú použité na fertilizáciu oocytov metódu ICSI.

Zmrazenie spermií a vajíčok

Počet spermií u mužov klesá a znižuje sa aj ich kvalita. Množstvo spermií môže postupne klesať až na nulu a jedinou možnosťou, ako zachovať genetický materiál muža, je zmrazenie spermií.
Vzorky spermií sa uchovávajú v tekutom dusíku pri teplote -196 °C, čo umožňuje ich dlhodobé
uskladnenie.
Kryokonzervácia oocytov (zmrazenie vajíčok) je relatívne novou metódou asistovanej reprodukcie. Kryokonzervácia sa vykonáva technikou vitrifikácie – okamžitým zamrazením v špeciálnych slamkách. Zabezpečí sa tým ich uchovanie v tekutom dusíku pri teplote -196°C na prakticky neobmedzený čas.

Darcovský program

V rámci liečby komplexnej starostlivosti a liečby neplodnosti Centrum asistovanej reprodukcie GYN – FIV disponuje bohatou databázou darcov spermií, oocytov a embryí.
Centrum realizuje liečbu neplodnosti darovanými spermiami, darovanými oocytmi a darovanými embryami. Darcovstvo je prísne anonymné. Všetci darcovia sú podrobení dôsledným vyšetreniam na vylúčenie infekčných, sexuálne a geneticky prenosných ochorení.

Centrum vynakladá maximálnu snahu zabezpečiť čo najvernejšiu podobu darcu s príjemcom.Žiadatelia o darcovské spermie, oocyty alebo embryá vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcov, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky – fenotyp.

Darovanie reprodukčných buniek a embryí je anonymné, dobrovoľné a bezplatné, avšak centrum GYN-FIV garantuje darcovi finančnú kompenzáciu nákladov spojených s darcovstvom.

MUDr. Peter Harbulák sa na svojich viacerých odborných stážach počas niekoľkých rokov formoval na Clinique Mutualiste La Sagges v Rennes pod vedením špičkových odborníkov Dr. Michela Rio a Dr. Daniela Colleu, pričom spolupráca a výmena profesionálnych skúseností stále pokračuje.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.

MUDr. Peter Harbulák, PhD.
gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu

MUDr. Zuzana Behúňová, PhD.

MUDr. Zuzana Behúňová, PhD.
gynekológ, odborný zástupca pre JAS

MUDr. Iveta Stenová, PhD.

MUDr. Iveta Stenová, PhD.
gynekológ

Zamestnanes Gyn-Fiv

MUDr. Alexander Brešťanský
gynekológ

MVDr. Gabriela Kaňová, PhD.

MVDr. Gabriela Kaňová, PhD.
vedúca embryologického laboratória

RNDr. Miriama Molčanová

RNDr. Miriama Molčanová
zastupujúca vedúceho embryológa (momentálne na materskej dovolenke)

Mgr. Andrea Čurajová

Mgr. Andrea Čurajová
embryológ

Mgr. Martin Pustaj

Mgr. Martin Pustaj
embryológ

Mgr. Pavel Svitok, PhD.

Mgr. Pavel Svitok, PhD.
embryológ

RNDr. Katarína Jedličková

RNDr. Katarína Jedličková
andrologický laborant

Diana Šugárová

Diana Šugárová
vedúca sestra

Zuzana Červeňanová

Zuzana Červeňanová
zdravotná sestra

Marta Szakállová

Marta Szakállová
zdravotná sestra

Blanka Fülöpová

Blanka Fülöpová
zdravotná sestra

GYN – FIV je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Zdravotné poisťovne hradia 3 cykly umelého oplodnenia pacientkam, do dovŕšenia 39. roku života.

Financovanie cyklu asistovanej reprodukcie je hradené zdravotnými poisťovňami v týchto indikáciách:

chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
endometrióza
chýbanie a poškodenie vaječníkov
sterilita s neznámou príčinou
zlá kvalita spermií partnera
imunitne podmienená sterilita
dedičné ochorenia a iné
Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám podľa cenníka.

Nitra, Žilina

Kde nás nájdete

Cenník

Zdravotné poisťovne hradia 3 cykly umelého oplodnenia pacientkam, do dovŕšenia 39. roku života. Financovanie cyklu asistovanej reprodukcie je hradené zdravotnými poisťovňami v týchto indikáciách: chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody endometrióza chýbanie a poškodenie vaječníkov sterilita s neznámou príčinou zlá kvalita spermií partnera imunitne podmienená sterilita dedičné ochorenia a iné Niektoré výkony v rámci asistovanej reprodukcie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pacient si ich hradí sám podľa cenníka.  

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné